Zwycięstwa, bitwy, triumfy, próby, problemy i przeszkody, które napotykasz, są częścią życia. Każdy ma problemy, ale to Ja jestem odpowiedzią i dla każdego problemu zawsze znajdzie się rozwiązanie, lub wiele rozwiązań. Dla każdego zmagania, zawsze jest lekcja i zwycięstwo. Dla każdej próby zawsze jest świadectwo. Gdy Moi naśladowcy zwracają się do Mnie, opierają się na Mnie i wzywają Mnie, nigdy nie zawiodę w odpowiedzi i zapewnieniu.

Ja jestem Alfa i Omega, początkiem i końcem, i jestem w stanie uczynić ponad miarę wszystko, o co Mnie prosicie, i ponad to, co możecie sobie wyobrazić! 1

Powierz Mi więc każdą troskę i pozwól, bym pomógł ci dźwigać jej ciężar. Każdego dnia spędzaj ze Mną czas, aby zbliżyć się do Mnie, szukać Mojego oblicza i pozwolić Mi, abym napełnił cię Moim pokojem.

  1. Efezjan 3:20.