Każdego ranka, poświęć chwilę dla Mnie, ponieważ beze Mnie daleko nie zajdziesz. Jestem mądrością, jestem siłą i jestem miłością.

Tak jak powiedziałem Swoim uczniom, możesz odnaleźć we Mnie ukojenie dla swojej duszy, oraz siłę na nowy  dzień.1 Zamiast zwracania się do Mnie, może kusić cię myśl radzenia sobie samemu, ale w ten sposób nie będziesz efektywny. Obiecałem, że odnowię siłę tych wszystkich, którzy na Mnie poczekają.

Możemy być jak dwójka przyjaciół, którzy cieszą się na samą myśl przebywania w swojej obecności, nawet bez wymiany słów. Myśląc o Mnie, kierując swoje serce w Moją stronę i rozmyślając o Mojej dobrocie względem ciebie, zbliżysz się do Mnie.

Każdego ranka, poświęć chwilę na to, aby zbliżyć się do Mnie. Zwróć się do Mnie w modlitwie. Zwróć się do Mnie czytając Moje Słowo.

  1. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 11:28–30