Serce bohatera

Pamiętam jak będąc dzieckiem uczyłem się na pamięć 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, który wyszczególnia makabryczne sposoby śmierci: „Kamienowano ich, przerzynano piłą, , przebijano mieczem; tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku – 38 świat nie był ich wart – i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.” 1

Przez to zacząłem zastanawiać się jak bardzo boli umieranie. Wiedziałem, że byłem słabeuszem jeśli chodzi o ból, więc próbowałem domyślić się, jaki sposób byłby najmiej bolesny, gdybym musiał wybrać sposób własnej śmierci. Po prostu, nie chciałem przynieść Bogu wstydu poprzez bycie kompletnym mięczakiem.

Dziasiaj z rozbawieniem mogę patrzeć wstecz na swoje troski z dzieciństwa. Mam teraz świadomość, że prawdziwym problemem było to, że zawsze czułem, że brakuje mi odwagi. Ale kilka dni temu, pisząc artykuł, przypadkowo znalazłem definicję odwagi. Angielskie słowo „courage” (odwaga) wywodzi się od francuskiego słowa cœur, czyli serce. Jedna ze stron na temat etymologii podaje, że oryginalne słowo francuskie oznaczało „serce, najskrytsze uczucia, usposobienie.” W języku średnioangielskim słowo to wykorzystywano do określenia tego „co ktoś ma na myśli”, stąd śmiałość, ale także w znaczeniu „gniew, duma, pewność siebie, krzepkość.” 2 Współcześnie, odwaga defniowana jest jako “psychiczna, lub moralna siła, aby wziąć na siebie, przetrwać, lub wytrzymać jakieś niebezpieczeństwo, starch, lub trudną sytuację.” 3

W Biblii mamy niezliczone historie o ludziach, którzy dokonali odważnych rzeczy. Rozdział 11 Listu do Hebrajczyków wymienia wielu z tych dzielnych ludzi. „I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnicę, zamknęli paszcze lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki.” 4

Patrząc na odważnych ludzi wymienionych w tym rozdziale, pochodzenie słowa “odwaga” nabiera większego znaczenia—ich serca były we właściwym miejscu. Tych ludzi łączyło ze sobą coś wspaniałego—źródłoich odwagi.

Pewna słynna opowieść biblijna opowiada o trzech odważnych młodych Hebrajczykach, którym rozkazano oddanie pokłonu złotemu posągowi. Pomimo groźby wrzucenia do rozpalonego pieca, chłopcy stanowczo odmówiają wykonania tego rozkazu. W ich myślach, poniższe słowa były najprawdopodobniej ich ostatnimi słowami:

„Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie.Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś.” 5

Czytałem tę opowieść w swoim bezpiecznym domu, oddalony od tamtej sceny tysiące lat—ale siła ich wiary jest wciąż wyraźna w ich słowach. Nie ma tam ani odrobiny niepewności, ani próby negocjowania czegoś mniej niebezpiecznego. Aby zrozumieć skąd odwaga stawienia czoła tego rodzaju sytuacji musimy się cofnąć nieco wstecz. Nie sądzę, aby rodzice tych młodzieńców kiedykolwiek powiedzieli im, „Pewnego dnia zostaniecie wezwani przed oblicze strasznego króla. Będzie tam rozpalony piec i będziecie musieli wybierać pomiędzy swoim życiem, a oddaniem czci bożkowi. Kiedy to się wydarzy, pamiętajcie, aby wybrać piec.”

Myślę, że zamiast tego mogli wpajać swoim synom tego rodzaju przesłanie, „Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.” 6 Oraz, „Potężną twierdzą jest imię Pana, tam prawy się schroni.” 7

Rodzice Szadraka, Meszaka i Abed-Nega nie mogli wiedzieć co czeka ich synów, ani też kiedy i w jaki sposób chłopcy mogą stanąć w obliczu konieczności działania z odwagą. Ale jest jedna rzecz, którą wiedzieli, że mogą kontrolować—to co magazynowało się w sercach ich dzieci. „Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło.” 8

Mimo, że współcześnie nie otacza nas tego samego rodzaju niebezpieczeństwo, wszyscy w swoim życiu staniemy nie raz  w obliczu trudności, które będą wymagały od nas odwagi moralnej—woli zrobienia tego, co wiemy, że jest właściwe. I myślę, że to co zrobimy w takiej sytuacji będzie zależeć od czegoś bardzo prostego. Siłę naszej odwagi zdeterminuje to co nagromadzimy w naszym sercu.

Chyba każdy lubi historie o bohaterach. Ale w życiu realnym, nie mamy wpływu na to, czy będziemy mieć okazję na dokonanie czegoś heroicznego—czy będziemy mieć okazję na uratowanie kogoś, lub jakiejś sytuacji—ale panujemy nad tym co składamy w swoim sercu. W ten sposób możemy być przygotowani na te wielkie chwile, a także te codzienne momenty, które wymagają odwagi.

  1. List do Hebrajczyków 11:37–38
  2. http://www.etymonline.com/index.php?term=courage
  3. http://www.merriam-webster.com/dictionary/courage?show=0&t=1305771775
  4. List do Hebrajczyków 11:32–34
  5. Księga Daniela 3:16–18
  6. Księga Powtórzonego Prawa 6:5
  7. Księga Przysłów 18:10
  8. Księga Przysłów 4:23