Przemyślenia na temat realiów życia

Jako wierzący, czasami możemy mieć nieralistyczne oczekiwania wobec naszego życia. Kiedy sprawy nie układają się gładko, mamy tendencję do zadręczania się tym, lub poczucia, że Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy, ponieważ nie zależy mu na nas, lub ponieważ robimy coś złego.

Ale możemy obrać inne podejście—takie, które polega na przypominaniu sobie o tym, że bardzo często batalie i zmagania, z którymi mierzymy się są normalną częścią życia. Trudności, ciężkie doświadczenia, oraz walka to wszystko stanowi część naszego uczenia się, szkolenia, rozwoju, zyskiwania wytrzymałości, współczucia, dojrzałości i wiary.

Wiele rzeczy w życiu to walka, ale możemy wzmocnić się poprzez zmagania, jeśli podejdziemy do nich z wiarą i pozytywnym nastawieniem. Kiedy skupimy się na pozyskaniu Bożego spojrzenia na swoją sytuację, oraz na wierzeniu w Jego obietnice, On zawsze z chęcią pomoże nam przetrwać nasze trudności. Kiedy zwrócimy się do Niego, On zapewni nas o tym, że życiowe bitwy są warte walki i poprzez nie On nas wzmocnia.

Kiedy przeżywamy trudny czas, potrzeba dużo wiary, aby trzymając flagę zwycięstwa w obliczu wyzwań oznajmić, „Zwyciężam przez wiarę!” 1 Ale niezależnie od tego jak się czujesz, cudowne Słowo Boga i Jego prawda są wystarczająco silne, aby naprawodzić cię ponownie na drogę zwycięstwa, jeśli tylko nie poddasz się, jeśli tylko będziesz trwać, wierzyć i ufać Bogu, że spełni Swoje Słowo. Koniec końców, otrzymasz nagrodę za swoją wiarę.

Poniżej kilka przemyśleń na temat realiów życia. Mam nadzieję, że będą dla was pomocne.

Zmienianie świata kosztuje

Każdy ze wspaniałych świętych i ludzi Boga, oraz każdy, kto wywarł pozytywny wpływ na świat, poświęcał się w swojej pracy, lub posłudze. Życie takich ludzi nie było łatwe. Ograniczali swoje działania do najważniejszych i roztropnie strzegli swego czasu, aby zachować siłę i energię na rzeczy, które były naprawdę ważne. Z poświęceniem realizowali stawiane  przed sobą cele. Większość swoich dni spędzali myśląc, eksperymentując, ucząc się, nauczając, pracując i robiąc wszystko co możliwe, aby odnieść sukces. Wszysto co jest naprawdę wartościowe w życiu ma swój koszt!

Nie na własną rękę

Nie możemy działać na własną rękę. Popełniamy błędy. Jesteśmy tylko ludźmi. Ale kiedy zaufamy Bogu, On może wypełnić Swój plan względem naszego życia. „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.” 2

Duchowa wojna

Szaleje wojna duchowa i my jesteśmy jej częścią. Duchowość wpływa na fizyczność, a fizyczność oddziałuje na duchowość.

Posiadanie wiary to świadomy wybór, istotny wybór, ale nikt nie może go za nas podjąć. Musimy wybrać drogę wiary i starać się mieć otwarte duchowe oczy, aby mieć świadomość świata nadprzyrodzonego i być silnym i niezachwianym.

Wszystko się zmienia, Jezus nigdy się nie zmienia

Nawet kiedy wszystko wokół nas zmienia się, Jezus nie zmienia się i nie zmienne pozostają Jego miłość, troska i obietnice. „Ponieważ Ja, Pan, nie odmieniam się.” 3

Trudności zdarzają się

Złe rzeczy, trudne rzeczy, ciężkie doświadczenia życiowe zdarzają się każdemu. Ludzie nie są doskonali i będą popełniać błędy, które będą na nas oddziaływać, ale to nasz osobisty wybór, czy za sprawą tych trudności staniemy się lepsi, czy też zgorzkniali. Bóg może wykorzystać te trudności dla dobra w naszym życiu, jeśli tylko Mu na to pozwolimy!

Musimy pamiętać, że problemy zdarzają się, ponieważ żyjemy w upadłym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy dzieckiem, lub dorosłym, mężczyzną, lub kobietą, chrześcijaninem, lub ateistą, bitwy, próby i trudności będą zdarzać się, ponieważ w przeciwnym wypadku nie rozwijalibyśmy siły charakteru. Koniec końców, to nie okoliczności determinują nasz stan, lecz nasza postawa wobec nich.

Niezawodne obietnice Boże

Bóg złożył wspaniałe obietnice w Swoim Słowie. On daje nam Swoje obietnice, ponieważ chce, abyśmy z niecirpliwością patrzyli w przyszłość, abyśmy wiedzieli, że On planuje do przodu dla naszego dobra, abyśmy wiedzieli, że On przygotował wspaniałe rzeczy dla każego z nas.

On nigdy nie złamie Swoich obietnic i możemy polegać na nich polegać za każdym razem. Kiedy będziemy czynić to co On nam pokazuje, możemy być pewni, że Jego obietnice spełnią się—nie zawsze dokładnie tak jak byśmy chcieli, lub przypuszczali, ale w czasie i w sposób, które według Boga są najlepsze dla nas i innych.

Jakże niesprawiedliwe byłoby ograniczać to, co Bóg chce zrobić w przyszłości przez to co widzimy, lub przeżywamy w przeszłości i w teraźniejszości. Przyszłość jest tak świetlana jak obietnice Boga. Dajmy Mu szansę na spełnienie tego, co On obiecał, że zrobi poprzez podążanie za Nim!

  1. Patrz 1 List św. Jana 5:4
  2. 1 List do Koryntian 1:28–29
  3. Księga Malachiasza 3:6