Życie wielu ludzi zmieniło się pod wpływem spotkania z Jezusem, zarówno w kontekście historii biblijnej jak i poza nią.

Paweł to słusznie przytaczany przykład transformacji życia dokonanej pod wpływem Jezusa. Paweł był faryzeuszem (członkiem starożytnej żydowskiej grupy religijnej) zdecydowanie przeciwnym uczniom Jezusa. Chciał ich uwięzić a nawet zabić. Ale po „ujrzeniu światła” na drodze do Damaszku i swoim nawróceniu, stał się jednym z głównych przywódców wczesnego chrześcijaństwa. Przypisuje się mu autorstwo dwóch trzecich tekstów Nowego Testamentu. Bez wątpienia, był jedną z sił napędowych ewangelizacji nieżydowskiego świata w tamtych czasach.

Jest to niezwykła przemiana i przez wzgląd na swoją niezwykłość może zdawać się być poza zasięgiem. Większość z nas pragnie zmiany siebie na lepsze, ale nieprawdopodobnym wydaje się być doświadczenie tak znamiennej przemiany. W końcu, ilu z milionów nawróconych na Chrześcijaństwo każdego roku doczekuje się udokumentowania swojego nazwiska, nie mówiąc już o 2.2 miliarda chrześcijan obecnie żyjących na całym świecie?

Dlatego też, przyjrzyjmy się innym ludziom, którzy na swojej drodze spotkali Jezusa i z którymi łatwiej jest nam się utożsamić.

Jest to pewna kobieta o wątpliwej przeszłości, która odnalazła spokój umysłu 1. Jest też pewien zwierzchnik celników, który postanowił naprawić wyrządzone przez siebie krzywdy 2. Jest też wielu bezimiennych ludzi, którzy cieszyli się na samą możliwość wysłuchania Jego głosu 3. Jest też kobieta, która po raz pierwszy od 18 lat mogła się wyprostować 4. Nawet Tomasz, którego analityczny umysł często stanowił barierę, odkrył prawdziwą wiarę po dotknięciu zmartwychwstałego Zbawiciela 5.

Przemiany za sprawą działania Boga dzieją się na różne sposoby. „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.” 6 Nowe stworzenie zwykle nie pojawia się od razu, ale im bardziej żyjemy w Nim, tym bliżej jesteśmy osiągnięcia swojego potencjału.

Drogi Panie, pomóż mi zamieszkać w Tobie, abyś mógł działać we mnie i pomógł mi stać się bardziej podobną do Ciebie.

  1. Patrz Ewangelia wg św. Łukasza 7:44-50
  2. Patrz Ewangelia wg św. Łukasza 19:1-10
  3. Patrz Ewangelia wg św. Łukasza 8:40
  4. Patrz Ewangelia wg św. Łukasza 13:11-13
  5. Patrz Ewangelia wg św. Jana 20:28
  6. 2 List do Koryntian 5:17