Pewnego razu, gdy rozmawiałem z agentką biura podróży, nasza rozmowa zeszła na tematy duchowe i istnienie Boga. “Nie wierzę w Boga” – powiedziała. “Jeśli Bóg istnieje, to dlaczego na świecie jest tyle cierpienia? Dlaczego każdego dnia tysiące ludzi umiera z głodu? Jaki Bóg pozwoliłby, by szalały straszne choroby? Dlaczego mój najlepszy przyjaciel został kaleką w wypadku samochodowym? Dlaczego nie powstrzymał Hitlera?”

“To bardzo dobre pytania” – odpowiedziałem – “ale widzisz, gdyby Bóg powstrzymał na przykład Hitlera, musiałby również powstrzymać wolną wolę każdego innego człowieka. Biblia mówi: “Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” 1. Musiałby więc uniemożliwić każdemu na całym świecie zrobienie czegokolwiek złego! Od samego początku Bóg musiałby wkroczyć i ingerować w naszą wolną wolę i majestat osobistego wyboru, który dał każdemu z nas, aby wybrać dobro lub zło “.

“Ale czy nie byłoby lepiej, gdyby On uczynił nas wszystkich dobrymi?” – zapytała.

“Gdyby Bóg chciał robotów, mógłby sprawić, by każdy czynił tylko dobro i kochał Go. Ale stworzył nas z wolnym wyborem i wolną wolą, więc możemy wybrać, by Go kochać! Nie cieszyłabyś się tak bardzo swoimi dziećmi, gdyby nie miały innego wyboru, jak tylko cię kochać, prawda?” zapytałem.

Zdziwiona odpowiedziała: “Cóż, nie, ale co to ma wspólnego z cierpieniem?”.

Następnie wyjaśniłem: “Ponieważ zostaliśmy tu umieszczeni, aby wybierać między dobrem a złem, między drogą Bożą a naszą własną drogą, a złe wybory są przyczyną wszelkiego cierpienia, nędzy, bólu, złego stanu zdrowia, wojen i kłopotów gospodarczych w dzisiejszym świecie. Zamiast wybrać miłość i posłuszeństwo Bogu, wybieramy robienie rzeczy po swojemu, a czasami kończymy cierpiąc z powodu konsekwencji naszych złych wyborów. Biblia mówi nam, że “jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, lecz w końcu prowadzi do śmierci” 2.

Ta wymiana zdań skłoniła mnie do zastanowienia się nad tym, jak wiele cierpienia na świecie jest spowodowane przez ludzkość, na przykład niewypowiedziane cierpienie, które ludzkość spowodowała tocząc wojny, w których miliony ludzi zostało zabitych i okaleczonych. Marcin Luter nazwał wojnę “największą plagą, jaka może dotknąć ludzkość; niszczy ona religię, niszczy państwa i niszczy rodziny. Każda plaga jest od niej lepsza”.

Czy Bóg ponosi winę za ludzkie wojny? Biblia mówi: “Co jest źródłem wojen i walk między wami? Czy nie pochodzą one z pragnień, które toczą w was wojnę?”. 3. Bóg nie jest winien cierpienia spowodowanego wojną, ale raczej ludzka chciwość lub pragnienie władzy, chwały i samolubnego zysku.

W naszych obecnych czasach stres, pośpiech i napięcie związane ze współczesnym życiem często wywołują choroby psychosomatyczne, takie jak silne bóle głowy, wrzody żołądka i problemy z sercem. Nie nauczyliśmy się zrzucać wszystkich naszych trosk na Boga, jak radzi nam 1 List św. Piotra 5:7, więc pozwalamy, by nasze zmartwione i znękane umysły sprawiały, że chorujemy fizycznie, starając się nadążyć za coraz szybszym tempem współczesnego społeczeństwa! W międzyczasie możemy również sami doprowadzić się do choroby poprzez palenie, nadmierne picie i przyjmowanie substancji, które szkodzą naszym umysłom i ciałom.

Aby poznać inny przykład tego, w jaki sposób ludzkość powoduje cierpienie, spójrz na miliony ludzi głodujących każdego roku w niektórych częściach naszego świata, podczas gdy w innych częściach świata jest nadmiar żywności. Bóg zapewnił więcej niż wystarczająco, aby nikt nie musiał głodować! Ale podczas gdy nadwyżki są przechowywane lub niszczone w niektórych częściach świata, ludzie w innych narodach głodują.

Oczywiście wiele z powodów, dla których miliony ludzi na całym świecie cierpią niedostatek, biedę i nędzę, wynika z egoizmu innych. Gdyby każdy dzielił się swoim bogactwem lub ziemią tak, jak powinien, lub inwestował je w miejsca pracy i przemysł w celu tworzenia miejsc pracy, lub płacił godziwe wynagrodzenie lub uczciwe ceny za pracę i produkty biednych, z pewnością byłoby wystarczająco dużo do podziału. Słowo Boże wielokrotnie radzi, a nawet nakazuje tym, którzy mają obfitość, aby dzielili się z tymi, którzy jej nie mają, ponieważ nie chce, aby biedni cierpieli.

Wreszcie, musimy również pamiętać o sposobach, w jakie Bóg może wykorzystać cierpienie dla dobra w naszym życiu. Smutek i cierpienie często wydobywają z ludzi to, co najlepsze, współczucie, miłość i troskę o innych. Cierpienie ma być źródłem siły i wyposażyć nas do dawania siły innym. Biblia mówi: “Pocieszamy innych pociechą, którą sami otrzymujemy od Boga” 4. Dla chrześcijan daje nam to pragnienie dzielenia się wiecznym rozwiązaniem ludzkich problemów i cierpienia – Jezusem!

“Dlaczego Bóg pozwala na cierpienie?” to jedno z najważniejszych życiowych pytań. Chociaż możemy zrozumieć wiele powodów, czytając Słowo Boże, są pewne rzeczy, których w pełni nie zrozumiemy aż do następnego życia, kiedy będziemy w stanie zobaczyć rzeczy tak, jak widzi je Bóg.

Cierpienie często zwraca ludzi do Boga i inspiruje ich do pokuty, szukania przebaczenia i proszenia Boga o ratunek. Jak powiedział król Dawid: “Zanim zostałem dotknięty cierpieniem, zbłądziłem, ale w cierpieniu wołałem do Pana, a On wybawił tego biedaka ze wszystkich jego kłopotów” 5. Cierpienie i ucisk mogą zbliżyć nas do Boga.

Słowo Boże obiecuje nam, że wszystkie cierpienia tych, którzy kochają Boga, dobiegną końca, a On “otrze z naszych oczu wszelką łzę i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku już nie będzie, i bólu już nie będzie, bo to, co było, przeminęło” 6.

Do tego doskonałego dnia będziemy musieli znosić pewne cierpienia, ale nasza rekompensata, nasza nagroda czekająca na nas w niebie, znacznie przewyższa tymczasowy ból i cierpienie, których możemy doświadczyć na ziemi. Jak powiedział apostoł Paweł: “Uważam, że cierpienia obecnego czasu nie są warte porównania z chwałą, która ma się nam objawić” 7.

  1. List do Rzymian 3:23
  2. Księga Przysłów 14:12
  3. List św. Jakuba 4:1
  4. 2 List do Koryntian 1:4
  5. Księga Psalmów 18:6; 34:6; 119:67
  6. Apokalipsa św. Jana 21:4
  7. List do Rzymian 8:18