O co chodzi w życiu? Po co tu jestem? Czy jest dla mnie jakiś cel, plan? A jeśli tak, to jaki? Pytania takie jak te pobudzały duszę i wyobraźnię ludzkości na przestrzeni wieków. Niezależnie od narodowości, statusu społecznego, pochodzenia etnicznego czy wyznania, ludzie na całym świecie poszukują tych samych rzeczy – prawdy, sensu, miłości, szczęścia i spokoju ducha.

W dzisiejszym nieustannie zmieniającym się, coraz bardziej złożonym i szybko zmieniającym się świecie, coraz więcej ludzi wpada w szaleńczy pęd, by odnieść sukces lub związać koniec z końcem finansowo. Często mają mało czasu na rozważanie pozornie abstrakcyjnych spraw, takich jak sens życia lub wieczne przeznaczenie ich własnych dusz.

Jednak w miarę upływu lat ludzie często odkrywają, że presja życia i próby sprostania wszystkim zobowiązaniom napełniają ich stresem i niepokojem, a nie spokojem czy satysfakcją. Ten świat i wszystkie jego dobra materialne oraz ulotne przyjemności nigdy nie odpowiedzą na najważniejsze życiowe pytania. Rzeczy materialne mogą tymczasowo zaspokoić potrzeby, ale nigdy nie zaspokoją wiecznej tęsknoty duszy za prawdą, celem i znaczeniem.

Kiedy nadchodzi osobisty kryzys lub tragedia – niespodziewany wypadek lub poważna choroba, śmierć w rodzinie, wielka osobista strata jakiegokolwiek rodzaju – wszystkie osiągnięcia i dobra tego świata mogą niewiele zrobić, aby przynieść lub przywrócić nadzieję. To właśnie w takich chwilach ludzie często zdają sobie sprawę, że prawdziwe wartości życia – miłość, cel i wieczne przeznaczenie – są tym, co ostatecznie ma znaczenie.

Biblia mówi nam, że Bóg jest kochającym Ojcem, który w wyjątkowy sposób kocha każdego człowieka i stworzył ten piękny świat. Jako boski Stwórca, Bóg jest jedynym, który może nadać sens wszechświatowi, cel planetom, miłość naszym sercom, pokój naszym umysłom, odpoczynek naszym duchom i radość naszym duszom. Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa stajemy się dziećmi Bożymi. On komunikuje się z nami, trwa w nas i kocha nas.

Zachęcamy cię, abyś dowiedział się więcej o Bogu, Jego miłości do ludzkości i Jego planie na twoje życie w tej serii czasopism Activated. Seria ta obejmie zasadnicze tematy, które mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju twojej wiary, budowania relacji z Bogiem, studiowania Jego Słowa w Biblii i dzielenia się swoją wiarą z innymi. Modlimy się, aby ten Activated Kurs Podstawowy był dla ciebie błogosławieństwem na twojej drodze wiary!