Prowadzimy w dzisiejszych czasach niesamowicie aktywny i zapracowany tryb życia, co może ograniczać nasze życie duchowe. Z trudem znajdujemy czas na obcowanie z Bogiem, na spędzanie czasu w Jego obecności i z Jego Słowem. Wyglada to tak jak gdyby silna siła przyciągania grawitacyjnego trzymała nas przykutych do ciężarów dnia codziennego, co utrudnia nam zatrzymanie się i wejście w obecność Boga, gdzie moglibyśmy odnaleźć duchową siłę i wytrzymałość na radzenie sobie z problemami życia.

To z kolei może mieć wpływ na nasze dzielenie się wiarą z innymi. Kiedy jesteśmy zbyt zabiegani, kiedy zmartwienia życia i obawy o nasze własne potrzeby ciążą nad nami i nie pozwalamy Bogu ich nieść, łatwo jest nam zapomnieć, że wokół nas jest wielu ludzi, którzy mają te same, a często o wiele poważniejsze problemy niż my. I w przeciwieństwie do nas – wierzących, ci ludzie nie znają Boga.

Niezależnie od sytuacji, my mamy Boga, który pomaga nam przetrwać trudne chwile. Ale tak wielu ludzi nie wie nic na Jego temat, a tym samym nie ma poczucia otuchy płynącej z Jego obecności, wewnętrznego pokoju wynikającego z Jego miłości, ani wiary w to, że będą żyć z Nim wiecznie. I niektórzy z nich nigdy tego nie doświadczą, jeśli my im o tym nie powiemy.

Módlmy się o to, abyśmy nie izolowali się w naszych błogosławieństwach, patrząc do wewnątrz, będąc zbytnio zatroskanymi o nasze własne potrzeby. Prośmy Boga, abyśmy byli wrażliwi na to, że ludzie, których Bóg stawia na naszej drodze są stworzeni na Jego obraz i podobieństwo i że On kocha i umarł za każdego z nich.

Drogi Boże, wypełnij mnie Swoim Duchem, współczuciem i miłością, abym mógł mówić jak Ty. Proszę mów do ludzi poprzez mnie. Niech Twoje słowa miłości, Twoje zrozumienie, troska, oraz prawda przepływają przeze mnie niczym przez Twój kanał, z Twojego serca do serc innych.

Oświeć najciemniejsze zakątki ich serc Swoim światłem i Swoją miłością. Przynieś im odpoczynek zamiast zmagań, spokój zamiast zmartwień, oraz szczęście zamiast rozmaczy. Zamień ich niepokój na pocieszenie, ich lęki na wiarę. Aby to uczynić, wykorzystuj mnie według Swojej woli.