Stres nie jest przyjemny. Każdy doświadczył wyniszczających skutków stresu, niezależnie od tego, czy jest uczniem przygotowującym się do ważnego egzaminu, rodzicem łączącym obowiązki zawodowe z rodzinnymi, osobą borykającą się z poważnymi problemami zdrowotnymi, specjalistą starającym się utrzymać się na bieżąco, czy też próbującym utrzymać się na nogach w czasach niestabilnej gospodarki.

Niektóre z głównych przyczyn stresu mogły się zmienić od czasu powstania Biblii, ale biblijne wskazówki i obietnice dotyczące tego tematu są tak samo aktualne teraz, jak tysiące lat temu.

Bóg obiecuje pokój tym, którzy się do Niego zwracają.

Pan da siłę swojemu ludowi, Pan pobłogosławi swój lud pokojem”. –Psalm 29:11

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mt 11, 28).

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam – J 14, 27.

Przeciwdziałaj zmartwieniom modlitwą.

O nic się nie troszczcie, lecz prośby wasze przedstawiajcie Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i umysłów”. –List do Filipian 4:6-7

Zrzuć swój ciężar na Pana, a On cię podtrzyma. –Psalm 55:22

Zrzućcie na Niego wszystkie wasze troski, bo On troszczy się o was. -1 P 5, 7

Bądźcie blisko Boga.

Teraz zapoznaj się z Nim i bądź spokojny” (Job 22:21).

Moja Obecność pójdzie z tobą, a Ja dam ci odpoczynek” (Wj 33, 14).

Zachowasz w doskonałym pokoju tego, kto trwa w Tobie, bo Tobie ufa” (Iz 26, 3).

Postawiłem Pana zawsze przed sobą; ponieważ On jest po mojej prawicy, nie będę poruszony” (Psalm 16:8).

Ufaj w niezawodną miłość i troskę Boga.

Czyż dwa wróble nie są sprzedane za miedzianą monetę? A żaden z nich nie pada na ziemię bez woli Ojca waszego. Nie bójcie się więc, bo jesteście więcej warci niż wiele wróbli” (Mt 10, 29. 31).

Kto nie oszczędził własnego Syna, ale wydał Go za nas wszystkich, jakżeby nie miał z Nim także wszystkiego darmo dać nam?

Jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani księstwa, ani zwierzchności, ani moce, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani wysokość, ani głębokość, ani żadna inna rzecz stworzona nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” – Rz 8, 38-39.