Odbieranie Bożych wiadomości  

Czy Bóg jest osobiście zainteresowany tobą? Czy chce zapewnić rozwiązania dla twoich problemów, czy chce błogosławić twoje wysiłki, czy chce pomóc ci wykorzystać życie w pełni, czy chce pomóc ci stać się najlepszym człowiekiem jakim możesz być? Jeśli tak, czy może ci powiedzieć jak? Tak, tak i tak!

On wie, że masz pytania i problemy i chce dać ci odpowiedzi. W tym celu, stworzył środek kominikacji dwustronnej, kanał pomiędzy Nim i tobą, abyś mógł  rozmawiać z Nim w modlitwie i otrzymywać przesłania, które On mówi bezpośrednio do  ciebie. Bóg przemówi do każdego, kto ma choćby odrobinę dziecięcej wiary—i On chce z tobą rozmawiać, prowadzić cię do bliżeszej relacji z Nim, a tym samym ulepszać twoje życie.

Zacznij od znalezienia cichego miejsca i poświęć kilka minut na rozmowęz Bogiem, tak jakbyś rozmiawiał z bliskim przyjacielem. Jeśli masz konkretne pytanie, nie wahaj się, zapytaj Go. A może nie masz nic konkretnego na myśli, ale chcesz usłyszeć to, co On ma tobie do powiedzenia. Tak czy tak, kiedy Mu powiesz, że chcesz usłyszeć co ma do powiedzenia, wycisz się i nasłuchuj Jego odpowiedzi.

Czasami Bóg może przemawiać do ciebie poprzez przypomnienie ci fragmentu z Biblii, który zastosowany do konkretnej syutacji, o którą Go pytasz, może stanowić prostą odpowiedź, której potrzebujesz.

Innymi razy, Bóg może wypowiadać nowe przesłanie—słowa, które nigdy wcześniej w dany sposób nikomu nie przekazał. Łatwo zlekceważyć ten cichy wewnętrzny głos jako własne myśli, zwłaszcza kiedy zaczynasz słuchać Boga, ale kiedy szczerze poprosisz Boga, aby przemówił, On przemówi. „Proście, a będzie wam dane.” 1 On głodnych duchowo nasyca dobrymi rzeczami. 2

Staraj się poświęcić kilka minut każdego dnia na modlitwę i podziękowanie Bogu za Jego dobroć. Następnie, przedstaw swoje „pytanie dnia” i poświęć kilka chwil na wysłuchanie tego, co On ma ci do powiedzenia. Kiedy wykształcisz w sobie nawyk słuchania Boga, stanie się to łatwiejsze. Bóg obiecał, że będzie z tobą rozmawiał i On dotrzyma Swojej obietnicy!

  1. Ewangelia wg św. Mareusza 7:7
  2. Patrz Ewangelia wg św. Łukasza 1:53