Jednym z moich ulubionych filmów jest klasyk z 1967 r. zatytułowany Zgadnij, kto przyjdzie na obiad (Guess Who’s Coming to Dinner). Film ten wszedł do kin w bardzo drażliwym okresie amerykańskiej historii, kiedy stosunki między ludźmi różnych ras były bardzo niestabilne. Stał się hitem i wyrazem konieczności zmian w świadomości społecznej.

Opowiada historię młodej, białej kobiety, Joanny Drayton (Katharine Houghton), która przyprowadza na spotkanie z rodzicami do domu swojego czarnoskórego narzeczonego, John’a Prentice’a (Sidney Poitier). Mimo, że jej rodzice są dumni ze swojego liberalnego i postępowego podejścia do życia, ich świat zostaje wstrząśnięty, kiedy wartości, które wyznają w teorii zostają poddane próbie. W międzyczasie, John musi też zmagać się ze sprzeciwem ze strony ojca, który nie chce, aby jego syn poślubił białą dziewczynę.

W tamtych czasach nie patrzono przychylnie na międzyrasowe małżeństwa. W niektórych częściach Stanów Zjednoczonych były one wręcz nielegalne. Mimo to, miłość Joanny do narzeczonego wykracza poza wszelkie różnice w ich wyglądzie zewnętrznym, oraz poza wówczas panujące uprzedzenia.  Jest to wspaniała ilustracja sposobu w jaki Bóg patrzy poza powierzchowność, narodowość, rasę, klasę, płeć, oraz akceptuje każdego człowieka, który otworzy swoje serca dla Niego. 1 Kiedy wierzymy w Jezusa, On burzy wszelkie bariery podziałów i czyni nas jednością. 2 Duchowa więź pomiędzy wierzącymi przekracza wszelkie różnice narodowe, czy etniczne. Stajemy się obywatelami nowej ojczyzny, królestwa Boga, 3 gdzie obowiązują radykalnie inne wartości i zasady od tych panujących w dzisiejszym świecie.

Przez Swoje poświęcenie na krzyżu, Jezus odkupił ludzi wszelkiego pochodzenia. 4 Kiedy był na ziemi, na Swoich uczniów wybierał ludzi różnego, czasem wątpliwego pochodzenia. Dziś, wciąż przyjmuje z otwartymi ramionami wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie narodowe, czy etniczne.

Królestwo Boże to najwspanialsza ojczyzna, do której każdy może należeć. Nie jest to kraj fizyczny, lecz kraina, która żyje w sercach wierzących, którzy są powiązani wspólnotą wiary. Jest to kraj, w którym ani biedni, ani słabi nie są prześladowani. Jest to kraj, który nie prowadzi wojen ze złych pobudek. Bycie obywatelem królestwa Bożego to ogromny zaszczyt.

  1. Patrz Dzieje Apostolskie 10:34-35
  2. Patrz List do Galatów 3:28; List do Efezjan 2:14
  3. Patrz List do Filipian 3:20
  4. Patrz Apokalipsa św. Jana 5:9-10