Niech świeci

W ten okres świąt Bożego Narodzenia świat pogrążony jest w cierpieniu i rozpaczy z powodu strat i tragedii, które wydarzyły się w tym roku. Życie wielu osób zostało zniszczone. Wiele marzeń zostało zburzonych. Ludzie na całym świecie  potrzebują zobaczyć światło miłości, które pojawiło się w tamto pierwsze Boże Narodzenie, aby rozjaśnić ich życie. Tak o tym świetle pisał prorok Izajasz, „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.”1

Dziś, może wydawać się, że to światło zostało przesłonięte, ponieważ pogłębiły się ciemności wokół nas. Ale ciemność nigdy nie odniesie zwycięstwa nad światłem. Musimy tylko włączyć włącznik światła, albo zapalić świecę i ciemność zostanie wyparta.

Tak samo może być w życiu. Możemy wpuścić światło i miłość Jezusa do naszych serc, a potem emanować Jego światłem i miłością na innych wokół nas poprzez wyciąganie ręki do nich z życzliwością i troską. Jego światło będzie jasno świecić na tle cierpienia, tragedii i straty, które wypełniają świat, przynosząc nadzieję i obietnicę na przyszłość.

Może Ci się wydawać, że wpływ Twoich małych dobrych uczynków będzie zbyt mały, aby być zauważonym, albo coś znaczyć. Nic bardziej mylnego. Nawet jedna świeca może być widoczna z oddali, kiedy jest bardzo ciemno.

Jest pewna historia o człowieku, który spacerując brzegiem morza podnosił wyrzucone przez fale na plażę rozgwiazdy i wrzucał je z powrotem do wody. Zaciekawiony przechodzień zapytał, „Dlaczego to robisz? Takich rozgwiazd na plaży jest setki. Jakie znaczenie ma to co robisz?” Zapytany mężczyzna pochylił się ponownie i podniósł kolejną rozgwiazdę. Wrzucając ją z powrotem do wody odparł, „Ma znaczenie dla tej jednej.”

Ty też możesz coś zmienić pozwalając Bożej miłości emanować poprzez Ciebie, dzięki czemu ci, których życie dotkniesz poczują otuchę i odzyskają nadzieję na przyszłość. Tak jak w przypadku historii z rozgwiazdami, nie zmienisz życia wszystkich, ale możesz odmienić życia tych, których dotkniesz. I na tym nie koniec, ponieważ oni z kolei mogą odmienić życie tych, których oni sami dotkną.

To może się stać i to teraz, jeśli wszyscy pomodlimy się słowami tej bożonarodzeniowej modlitwy:

Drogi Jezu, wypełnij nasze serca światłem i miłością Bożego Narodzenia. Uczuń nas łańcuchem żywych świateł, które będą oświetlać świat wokół nas Twoją miłością i nadzieją. Amen.

  1. Księga Izajasza 9:1