Myśl pozytywnie

Kiedy życie staje się zbyt trudne, kiedy wszystko wokół Ciebie wydaje się rozpadać, kiedy masz poczucie, że niezlażnie od tego, co robisz, nic pomaga, pomyśl o Mnie. Pomyśl o tym jak bardzo Cię kocham. Pomyśl o Mojej mocy. Pomyśl o wszystkich swoich błogosławieństwach. Kiedy podziękujesz za wszystkie dobre rzeczy w swoim życiu, negatywne uczucia rozproszą się stopniowo.

Czasami możesz znaleźć się w sytuacjach, w których  wydaje się, że nie ma nic dobrego, za co mógłbyś Mi podziękować. Wtedy podziękuj Mi za dobro, które w końcu wyniknie ze złego, ponieważ jeśli Mnie kochasz, prędzej czy później tak się stanie. Jest to wyjaśnione w Biblii, w Liście do Rzymian 8:28: „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra.” Dla tych, którzy Mnie kochają, mogę wydobyć dobro ze wszystkiego.

Zawsze możesz znaleźć coś, za co możesz mi podziękować, nawet w trudnym dniu. Wychwalaj Mnie za jedną rzecz, a zostaną Ci przypomniane kolejne. Mój obiecany spokój odnajdzie Cię, kiedy skupisz się na Mnie i na tym, co pozytywne.