Podczas podróży powrotnej z odwiedzin u dzieci i wnuków, czekałam na wejście na pokład samolotu przy bramce 56. Cisza została niemile przerwana przez głos z głośnika: “Ogłoszenie przed wejściem na pokład: Wszyscy z małymi dziećmi, wszyscy umundurowani wojskowi, osoby niepełnosprawne lub na wózkach inwalidzkich proszeni są o wejście na pokład”.

Leciałam wcześniej wiele razy, ale tym razem coś uderzyło mnie jak nigdy dotąd. Jeden z żołnierzy z gipsem na nodze i stopie poruszał się o kulach, inny był pchany na wózku inwalidzkim, a jeszcze inny nie miał widocznej niepełnosprawności. Bez wątpienia byli w drodze do domu, aby cieszyć się świętami z bliskimi. Wtedy moje myśli zaczęły wędrować do żołnierzy cierpiących na PTSD. Moje matczyne serce wyruszyło do nich we współczuciu.

Było to krótko przed Bożym Narodzeniem i przypomniało mi się kilka wersów z piosenki Johna Lennona napisanej wiele lat wcześniej. Zaczyna się ona tak: “I tak oto nadeszło Boże Narodzenie i co zrobiłeś? Kolejny rok minął, a nowy dopiero się zaczął”. Głównym przesłaniem, które chciał przekazać, był pokój i zaprzestanie wszelkich walk. Potem na Nowy Rok: “Miejmy nadzieję, że będzie dobry, bez żadnych obaw”1.

Słowo “wojna” pochodzi od staro-wysoko-niemieckiego słowa “werra”, oznaczającego “mylić” lub “powodować zamieszanie”. Pierwszy list Pawła do Koryntian mówi nam, że “Bóg nie jest sprawcą zamieszania, lecz pokoju.”2. A Jan pisze, że “Jeśli ktoś mówi, że miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, jest kłamcą; bo kto nie miłuje brata swego, którego widział, jakże może miłować Boga, którego nie widział?”3.

W około 760 BC, Izajasz prorokował, że w nadchodzącym panowaniu Chrystusa na ziemi, nie będzie więcej wojny. “On będzie sądził między narodami i będzie upominał wiele ludów: Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.”4. W przyszłości oczekujemy lepszego dnia, w którym będzie miłość, śmiech i pokój na zawsze. W tym dniu, będziemy wolni od wojny z prawdziwym pokojem przyniesionym przez Boga i Jego królestwo na zawsze.

  1. “Happy Xmas” (War Is Over), John Lennon, 1971
  2. Patrz 1 List do Koryntian 14:33
  3. Patrz 1 List św. Jana 4:20
  4. Patrz Księga Izajasza 2:4