Oto człowiek, który urodził się w małej wiosce, jako dziecko wieśniaczki. Dorastał w innej małej wiosce. Do trzydziestego roku życia pracował w warsztacie stolarskim, a następnie przez trzy lata był wędrownym kaznodzieją.

Nigdy nie napisał książki. Nigdy nie sprawował urzędu. Nigdy nie posiadał domu. Nigdy nie miał rodziny. Nigdy nie poszedł na studia. Nigdy nie postawił stopy w dużym mieście. Nigdy nie podróżował dwieście mil od miejsca, w którym się urodził. Nigdy nie zrobił żadnej z rzeczy, które współczesne społeczeństwo uznałoby za oznakę wielkości. Nie miał żadnych referencji poza samym sobą. Nie miał nic z tego świata, a jedynie moc swojej boskiej męskości. Gdy był jeszcze młodym człowiekiem, fala powszechnej opinii obróciła się przeciwko Niemu.

Jego przyjaciele uciekli. Jeden z nich zaparł się Go; inny Go zdradził. Został wydany swoim wrogom. Przeszedł przez szyderczy proces. Został przybity do krzyża między dwoma złodziejami. Gdy umierał, Jego oprawcy grali o jedyną własność, jaką miał na ziemi – Jego płaszcz. Kiedy umarł, został zdjęty i złożony w pożyczonym grobie dzięki litości przyjaciela.

Dwadzieścia wieków minęło, a dziś jest On centralnym punktem rasy ludzkiej, największym źródłem przewodnictwa i boskiej inspiracji. Jestem daleki od prawdy, gdy mówię, że wszystkie armie, które kiedykolwiek maszerowały, wszystkie floty, które kiedykolwiek zostały zbudowane, wszystkie parlamenty, które kiedykolwiek obradowały i wszyscy królowie, którzy kiedykolwiek panowali, razem wzięci, nie wpłynęli na życie człowieka na tej ziemi tak potężnie, jak to jedno samotne życie – Jezus!

Dlaczego Jezus umarł?

Dlaczego Pan wszechświata, Bóg w ciele, pozwolił się pojmać, fałszywie oskarżyć, osądzić i skazać, ubiczować, rozebrać i przybić do krzyża jak zwykły przestępca? Odpowiedź jest prosta: Ponieważ kochał ciebie i mnie!

Każdy z nas czasami postępował źle, był niemiły i nieżyczliwy wobec innych. Biblia mówi: “Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (List do Rzymian 3:23). Najgorszą rzeczą w naszych grzechach jest to, że oddzielają nas one od Boga, który jest absolutnie bezgrzeszny i doskonały. Aby przyprowadzić nas do Boga, Jezus, bezgrzeszny Syn Boży, wziął na siebie grzechy całej ludzkości. Wziął na siebie karę za nasze grzechy i poniósł straszliwy ból śmierci przez ukrzyżowanie. Umarł śmiercią grzesznika, abyśmy dzięki Jego ofierze mogli znaleźć przebaczenie i uwolnienie od naszych grzechów.

Poznaj Go

Jeśli jeszcze nie spotkałeś Jezusa lub nie otrzymałeś Jego przebaczenia i daru życia wiecznego, możesz osobiście przyjąć Jezusa do swojego serca i życia, szczerze odmawiając tę modlitwę:

Drogi Jezu, proszę, przebacz mi wszystkie moje grzechy. Wierzę, że jesteś Synem Bożym i że umarłeś za mnie, i proszę Cię, abyś wszedł do mojego życia. Otwieram drzwi i zapraszam Cię do mojego serca. Proszę, napełnij mnie swoim Duchem Świętym i pomóż mi opowiadać o Tobie innym, aby i oni mogli Cię poznać. Amen.