Czy zastanawiałeś się kiedyś, co dzieje się z tobą po śmierci? Co cię czeka, gdy przejdziesz na drugą stronę? Jeśli istnieje druga strona. Czy istnieje niebo? Jeśli tak, jakie ono jest? Czy będziesz tam szczęśliwy? Czy znajdziesz tam swoich bliskich? Jak bardzo będzie się ono różnić od Twojego życia na ziemi?

Biblia mówi nam wiele o tym, czego możemy się spodziewać, kiedy znajdziemy się w niebie – jak tam będzie, jacy będziemy, jak będą wyglądały nasze ciała i jak będzie wyglądało życie. Istnieją również liczne relacje ludzi, którzy mieli doświadczenia bliskie śmierci, w których chwilowo umarli, poszli do nieba i wrócili, aby opowiedzieć o tym, czego doświadczyli.

Według Biblii, jedną z największych różnic pomiędzy życiem ziemskim a niebem jest to, że niebo jest doskonałym królestwem, miejscem wypełnionym Bożą obecnością, gdzie możemy cieszyć się wszystkimi pięknościami i cudami, które mamy tu na ziemi, ale bez smutku, bólu, pustki, samotności i strachu, które tak często nas ogarniają, bez egoizmu, chciwości, nienawiści i zniszczenia, które widzimy w otaczającym nas świecie.

Królestwo Boże będzie wypełnione miłością, pięknem, pokojem, komfortem, zrozumieniem, radością, współczuciem, a przede wszystkim będzie otulone miłością Tego, który kocha nas bardziej niż ktokolwiek inny – samego Boga. Biblia mówi nam, że Bóg jest Bogiem miłości. W rzeczywistości jest On Duchem miłości. 1. Dlatego Jego dom, królestwo niebieskie, jest domem miłości, gdzie nie będzie już więcej bólu, smutku, odrzucenia, żalu ani samotności. 2

Z Biblii wiemy, że w życiu pozagrobowym nie będziemy pozbawionymi twarzy, bezcielesnymi duchami, błąkającymi się bez żadnej formy. Będziemy mieli ciała, tak jak teraz, ale bez chorób, niewygód, starzenia się i bólu, których doświadczamy w naszych ziemskich ciałach. 3 Będziemy mogli cieszyć się wzajemnym towarzystwem i żyć szczęśliwie razem na zawsze w obecności Tego, który nas stworzył i który nas kocha.

Wielu ludzi ma mylne wrażenie, że niebo jest bardzo nudnym miejscem, gdzie chrześcijanie siedzą na chmurach, grają na harfach i śpiewają pieśni pochwalne dla Boga. Jestem pewna, że ludzie mogą grać na harfie, jeśli chcą, i z pewnością będziemy chwalić Boga, ale nasze życie w niebie będzie o wiele pełniejsze niż to! W rzeczywistości wierzę, że będziemy żyć o wiele pełniej niż tutaj na ziemi, z wyjątkiem tego, że nie będziemy mieć stresu, zmartwień, chorób i walki o przetrwanie, które obecnie znosimy. Będziemy w pełni zajęci rzeczami, które naprawdę mają znaczenie i które robią różnicę w życiu innych. Będziemy inwestować nasz czas w rzeczy, które dają nam radość i inspirują nas, a nie w nudę, szarą rutynę i bezsens, którego wielu z nas doświadczyło w naszym codziennym życiu tutaj.

Biblia mówi nam, że sam Jezus Chrystus powróci, aby panować nad ziemią, razem z nami, Jego dziećmi, przez okres tysiąca lat zwany Tysiącleciem. 4 Jednym z zadań w tym okresie dla tych, którzy kochają Boga, będzie pomoc w odbudowie, reorganizacji i reedukacji ludzi, którzy pozostaną na ziemi. Wprowadzimy Jego królestwo na ziemi: miejsce, gdzie dominuje miłość, prawda i sprawiedliwość; gdzie każdy ma wystarczająco dużo, a nikt nie ma za dużo.

Dwa ostatnie rozdziały biblijnej Księgi Objawienia (Apokalipsa św. Jana) opisują gigantyczne złote miasto, 5, które po Tysiącleciu zstąpi z nieba na nowo odnowioną ziemię i w którym Bóg zamieszka z człowiekiem. 6 Ci, którzy kochają Boga i przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela, będą mieszkać z Nim w Jego wspaniałym złotym mieście! Biblia opisuje ulice miasta jako wykonane ze złota, z murem otaczającym miasto wykonanym z dwunastu różnych rodzajów drogocennych klejnotów. 7

Dobra wiadomość jest taka, że poprzez wiarę i przyjęcie Jezusa, każdy może wejść do Królestwa Niebieskiego i doświadczyć radości, spełnienia i wiecznej miłości, którą Bóg chce dać każdemu z nas w przyszłym życiu, a nawet jeśli to życie może nie zostać przemienione, każdy z nas może nosić odrobinę tego niebiańskiego życia w swoim sercu tu i teraz. Nie ma znaczenia, kim jesteś, gdzie byłeś i co zrobiłeś. On obiecuje, że przebaczy. Nikt z nas nie jest wystarczająco dobry, aby zasłużyć na wejście do nieba; nikt z nas nie zasługuje na to, aby tam pójść dzięki swoim własnym zasługom. Dlatego właśnie Bóg posłał swojego Syna, Jezusa, na tę ziemię ponad 2000 lat temu. Jezus zapłacił cenę za nasze zbawienie, umierając za grzechy ludzkości, i dlatego, wierząc w Niego jako naszego Zbawiciela, możemy otrzymać Jego dar życia wiecznego. To uwalnia nas od ciężaru prób bycia wystarczająco dobrym, aby pójść do nieba, czego i tak nie moglibyśmy zrobić, ponieważ wszyscy jesteśmy wadliwymi, niedoskonałymi istotami ludzkimi.

Jezus otworzył drzwi do życia wiecznego w swoim królestwie dla każdego z nas poprzez swoją śmierć na krzyżu. Nie możesz na nie zasłużyć, ani nie możesz mieć sobie za złe, ponieważ zbawienie jest darem Boga. Jezus kocha cię takim, jakim jesteś. On cię zna. Zna twoje myśli i wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś, nawet twoje najgłębsze sekrety. Wie to wszystko, ale i tak cię kocha, ponieważ Jego miłość jest nieskończona.

Jego miłość jest tak dalece wykraczająca poza wszystko, co możemy zrozumieć lub zobaczyć naszymi oczami tu na ziemi. Jego miłość może wypełnić każdą pustkę i uzdrowić każdy ból czy zranienie. Jego miłość może przynieść radość tam, gdzie był smutek, śmiech tam, gdzie był ból, i spełnienie tam, gdzie brakowało celu lub znaczenia. Kiedykolwiek będziesz Go potrzebował, możesz wołać do Jezusa, a Jego miłość będzie z tobą i pomoże ci.

Możesz otrzymać Jego miłość i być pewny swojego wiecznego przeznaczenia z Nim w niebie, po prostu modląc się i prosząc Jezusa o Jego dar zbawienia. Jeśli otworzysz swoje serce przed Jezusem i zaprosisz Go do swojego życia, On będzie z tobą na zawsze. Nigdy nie będziesz mógł Go stracić! Kiedy przyjmiesz Jezusa, masz stałą rezerwację w niebie, która nigdy nie może być odwołana, a kiedy twoje życie na ziemi dobiegnie końca, będziesz mieszkał w Jego obecności na zawsze!

Chociaż zbawienie jest darmowym darem, to kiedy już przyjmiesz Jezusa do swojego serca, On chce, abyś zrobił wszystko, co w twojej mocy, aby kochać innych i mówić im o niebiańskim królestwie Boga. Dziel się z innymi prawdą o Jezusie i miłością, którą On cię obdarzył, aby oni również mogli doświadczyć radości w swoim życiu – zarówno w tym życiu, jak i w przyszłym!

  1. Patrz 1 List św. Jana 4:8; ew. Jana 4:24
  2. Patrz Apokalipsa św. Jana 21:4.
  3. Patrz 1 List do Koryntian 15:50-53.
  4. Patrz Apokalipsa św. Jana 20:1-4.
  5. Patrz Apokalipsa św. Jana 21:16
  6. Patrz Apokalipsa św. Jana 21:3.
  7. Patrz Apokalipsa św. Jana 21.