Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co stanie się z tobą po śmierci? Co cię czeka, gdy przejdziesz na “drugą stronę” – jeśli istnieje druga strona. Czy istnieje niebo? Jeśli tak, to jakie ono jest? Czy będziesz tam szczęśliwy? Czy znajdziesz tam swoich bliskich? Jak bardzo będzie się ono różnić od twojego życia na ziemi?

Biblia mówi nam wiele o tym, czego możemy się spodziewać, gdy znajdziemy się w niebie – jak tam będzie, jacy będziemy, jakie będą nasze ciała i jak będzie wyglądało nasze życie. Istnieją również liczne relacje ludzi, którzy mieli doświadczenie bliskie śmierci, w którym umarli na chwilę, poszli do nieba i wrócili, aby opowiedzieć o tym, czego doświadczyli.

Według Biblii jedną z największych różnic między życiem na ziemi a niebem jest to, że niebo jest doskonałym królestwem, miejscem wypełnionym Bożą obecnością, gdzie możemy cieszyć się wszystkimi pięknościami i cudami, które mamy tutaj na ziemi, ale bez smutku, bólu, pustki, samotności i strachu, które tak często nas ogarniają, i bez egoizmu, chciwości, nienawiści i zniszczenia, które widzimy w otaczającym nas świecie.

Królestwo Boże będzie wypełnione miłością, pięknem, pokojem, pocieszeniem, zrozumieniem, radością, współczuciem, a przede wszystkim będzie otoczone miłością Tego, który kocha nas bardziej niż ktokolwiek inny – samego Boga. Biblia mówi nam, że Bóg jest Bogiem miłości. W rzeczywistości On jest miłością (1 List Jana 4:8). Dlatego Jego dom, królestwo niebieskie, jest domem miłości, w którym nie będzie już bólu, smutku, odrzucenia, żalu ani samotności (Apokalipsa św. Jana 21:4).

Wiemy z Biblii, że w życiu pozagrobowym nie będziemy bezcielesnymi duchami bez twarzy, błąkającymi się bez żadnej formy. Będziemy mieć ciała, podobnie jak teraz, ale bez chorób, dyskomfortu, starzenia się i bólu, których doświadczamy w naszych ziemskich ciałach
(1 List do Koryntian 15:51-53). Będziemy mogli cieszyć się nawzajem swoim towarzystwem i żyć szczęśliwie na zawsze w obecności Tego, który nas stworzył i który nas kocha.

Dobrą wiadomością jest to, że poprzez wiarę i przyjęcie Jezusa, każdy może wejść do królestwa niebieskiego i doświadczyć radości, spełnienia i wiecznej miłości, którą Bóg chce dać każdemu z nas w przyszłym życiu.

Nikt z nas nie jest wystarczająco dobry, aby zasłużyć na wejście do nieba; nikt z nas nie zasługuje na to, aby tam pójść dzięki własnym zasługom. Właśnie dlatego Bóg posłał swojego Syna, Jezusa, na ziemię ponad 2000 lat temu. Jezus zapłacił cenę za nasze zbawienie, umierając za grzechy ludzkości, więc wierząc w Niego jako naszego Zbawiciela, możemy otrzymać Jego dar życia wiecznego. To uwalnia nas od ciężaru prób bycia wystarczająco dobrymi, aby pójść do nieba, czego i tak nie moglibyśmy zrobić, ponieważ wszyscy jesteśmy wadliwymi, niedoskonałymi istotami ludzkimi.

Jezus otworzył drzwi do życia wiecznego w swoim królestwie dla każdego z nas poprzez swoją śmierć na krzyżu. Nie możesz na nie zasłużyć, ani nie możesz być na nie zbyt zły, ponieważ zbawienie jest darem Boga. Jezus kocha cię takim, jakim jesteś. On cię zna. Zna twoje myśli i wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś, nawet twoje najgłębsze sekrety. Wie to wszystko, ale i tak cię kocha, ponieważ Jego miłość jest nieskończona.

Jego miłość wykracza daleko poza wszystko, co możemy zrozumieć lub zobaczyć naszymi oczami tutaj na ziemi. Jego miłość może wypełnić każdą pustkę i uleczyć każdy ból lub zranienie. Jego miłość może przynieść radość tam, gdzie był smutek, śmiech tam, gdzie był ból i spełnienie tam, gdzie brakowało celu lub znaczenia. Kiedykolwiek Go potrzebujesz, możesz zawołać do Jezusa, a Jego miłość będzie z tobą i pomoże ci.

Jeśli otworzysz swoje serce na Jezusa i zaprosisz Go do swojego życia, On będzie z tobą na zawsze. Nigdy nie możesz Go stracić! Kiedy przyjmiesz Jezusa, masz stałą rezerwację w niebie, która nigdy nie może zostać anulowana, a kiedy twoje życie na ziemi dobiegnie końca, zamieszkasz w Jego obecności na zawsze!

Chociaż zbawienie jest darmowym darem, gdy już przyjmiesz Jezusa do swojego serca, On chce, abyś robił wszystko, co w twojej mocy, by kochać innych i mówić im o niebiańskim królestwie Boga. Dziel się z innymi prawdą o Jezusie i miłością, którą On cię obdarzył, aby i oni mogli doświadczyć radości w swoim życiu – zarówno w tym, jak i w przyszłym!