W Święta Bożego Narodzenia świętujemy wiele rzeczy, z czego najważniejszą jest dar naszej relacji z Bogiem poprzez Jego Syna, Jezusa. Parafrazując piękną obietnicę z Księgi  Daniela, im bardziej zbliżymy się do Boga, tym bardziej Jego mądrość będzie “świecić jak blask sklepienia” w nas, a Jego sprawiedliwość „jak gwiazdy przez wieki i na zawsze”.1 Pamiętanie o tym, aby zatrzymać się i wykorzystać te chwile na zwrócenie uwagi na Niego pozwala Jego Duchowi swobodnie wypełniać nasze życie, oraz eliminuje stres i napięcie, które tłumią naszą radość. Jedyne co musimy zrobić, to pozwolić napływać temu spokojowi, a On pomoże, aby dostrzegli go inni ludzie.

Boże Narodzenie wyznacza początek najwspanialszej i najważniejszej relacji jaką kiedykolwiek będziemy mieć. Nie chodzi tylko o to, że dzieciątko narodziło się w żłóbku. Chodzi o naszą relację z przyjacielem, który jest bliższy niż brat, za sprawą którego staliśmy się częścią Bożej rodziny. Chodzi o więź, którą mamy z naszym bohaterem, który uratował nas przed śmiercią, który obdarzył nas wszystkim, co Jego. Chodzi o tego, który jest naszym mentorem, przewodnikiem i opiekunem, któremu zawsze możemy ufać i na którym zawsze możemy polegać, bez względu na wszysto!

Ta relacja zmienia do głębi to kim jesteśmy. O to tak naprawdę chodzi w Bożym Narodzeniu—przez cały rok. Aby uczcić Jezusa w te Święta Bożego Narodzenia, chciałabym podzielić się przemyśleniami na temat moich ulubionych cytatów na temat Bożego Narodzenia.

Boże Narodzenie to duch dawania bez myśli o otrzymywaniu. To szczęście spowodowane widokiem radosnych ludzi. To zapominanie o sobie i znajdywanie czasu dla innych. To odrzucanie tego co nieznaczące i podkreślanie prawdziwych wartości.—Thomas S. Monson

Miłość Jezusa była w centrum tego wszystkiego, co rozbił dla ludzi. Jego życie polegało na dawaniu. On zrezygnował ze Swojego życia w niebie, aby przyjść na ten świat. On zrezygnował z niewyobrażalnego bogactwa Swojego królestwa, aby żyć na ziemi bez miejsca, które mógłby nazwać swoim własnym. On poświęcił Swój czas, Swoją siłę, oraz Swoją reputację, aby szukać żebraków, wyrzutków, chorych i umierających, którzy nie mogli ofiarować Mu nic z tego świata w zamian za to wszystko, co On im dał. On oddał Swoje własne życie, aby ocalić nas przed konsekwencjami grzechu i uczynił to tylko i wyłącznie z miłości do nas.

Dlaczego to zrobił? Aby pomóc nam zrozumieć na czym polega istota Boga. Dał nam przykład w jaki sposób możemy rozwijać tego rodzaju charakter w nas samych,  w jaki sposób poprzez Jego łaskę możemy stać się dziećmi Boga Najwyższego. Odkrywając radość pomagania w przekazywaniu Jego miłości innym, rozwijamy Jego królestwo. Doświadczamy dotyku Bożej radości, kiedy naśladujemy Jego dawanie bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. Może się nam wydawać, że tracimy w danej chwili, ale koniec końców, zyskamy znacznie więcej.

Ten kto nie ma Świąt Bożego Narodzenia w sercu, nigdy nie znajdzie ich pod choinką.—Roy L. Smith

Czasami możemy przywiązywać zbyt dużą wagę do bożonarodzeniowych tradycji, takich jak choinki, muzyka, czy uroczystości. Nawet dawanie prezentów i czynienie dobrych uczynków powinno opierać się na wdzięczności, ponieważ w przeciwnym razie te zachowania tracą swoją największą wartość. Jezus postanowił żyć przez wzgląd na nas, postanowił ofiarować swoje życie przez wzgląd na nas i dla nas postanowił pokonać śmierć. On był najwspanialszym darem ofiarowanym przez najwspanialszego dawcę darów—Boga. On dał nam żywy, namacalny przykład do naśladowania; najdoskonalszy przykład bezwarunkowej, bezgranicznej miłości do wszystkich.

A więc podążajmy za Jego przykładem.

Boże Narodzenie to dzień, który łączy wszystkie czasy.—Alexander Smith

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego Jezus przyszedł na ziemię wtedy, kiedy przyszedł? Zastanawiam się, czy to dlatego, aby zobrazować, że On jest centrum wszystkiego. On nadaje sens temu wszystkiemu, co było przed Jego życiem na ziemi i przynosi obietnice, na które możemy liczyć za Jego pośrednictwem. On szedł z Adamem w ogrodzie na początku i szedł z ludźmi, kiedy stał się człowiekiem na tym świecie. On przyjdzie ponownie, aby zjednoczyć Swoje dzieci w Jego królestwie wiecznym. Boże Narodzenie to przypomnienie, że Jezus jest punktem centralnym naszej egzystencji.

Syn Boży stał się człowiekiem, aby ludzie mogli stać się synami Bożymi.—C. S. Lewis

Zastanawia mnie, czy ludzie w pełni pojmują, co te wydarzenia znaczą dla ludzkości, kiedy przyglądają się historii dzieciątka w żłobie, aniołów Mu śpiewających i mędrców Go odzwiedzających. Jezus, który miał wszystko, zrezygnował z tego wszystkiego. Jego narodziny wyznaczyły początek przemiany przyziemnej, ograniczonej czasowo, podatnej na grzech egzystencji tego tymczasowego życia w nadnaturalny, niekończący się, niezgłębiony cud i piękno wieczności. Jego narodziny to pocztek egzystencji przesiąkniętej bezgraniczną radością, celem i jednością z Królem tego wszystkiego! Jego narodziny wyznaczają pojawienie się daru doskonałej miłości.

Jezus był Bogiem i człowiekiem w jednej osobie, aby Bóg i człowiek byli bardziej szczęśliwi.—George Whitefield

Jezus był uosobieniem Bożej troski względem ludzi. Był Bożą miłosierną ofertą ratunku dla świata tonacego w głupocie. Był żywym przykładem tego jak daleko może posunąć się Boża miłość, nawet poza granice naszego rozumienia.

Modlę się, aby wasze życie było wypełnione Bożym Duchem w te Święta Bożego Narodzenia, oraz abyście dostąpili Jego licznych, wspaniałych błogosławieństw w nadchodzącym roku.

  1. Na podstawie Księgi Daniela Daniel 12:3