Wielu z nas uważa, że powinniśmy dzielić się wiarą, ale czasami nie wiemy jak zacząć. Oto kilka wskazówek w zakresie tego tematu, które zebrałem z Biblii.

Zadawaj istotne pytania

Zadawanie określonych pytań pomaga ukierunkować przebieg rozmowy. Jezus często rozpoczynał Swoje nauczanie poprzez zadawanie retorycznego pytania.

Mówił do nich, „Ktoś z was …?”—Ewangelia wg św. Łukasza 11:5

Słuchaj odpowiedzi

Słuchanie pomaga ludziom otworzyć się i dzielić się na temat ich życia i bieżących problemów, z którymi borykają się.

Każdy człowiek winien być chętny do słuchania.—List św. Jakuba 1:19

Odnajduj elementy porozumienia

Apostoł Paweł wykorzystał tego rodzaju podejście w czasie swojej słynnej przemowy na Areopagu, kiedy to przytoczył greckich poetów, z którymi zaznajomieni byli jego odbiorcy.

Jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: „Jesteśmy bowiem z Jego rodu.”—Dzieje Apostolskie 17:28

Korzystaj ze zdolności adaptacyjnych

Poznanie ludzi, z którymi nawiązujemy kontakty pomoże nam lepiej ich zrozumieć, oraz przybliżyć im naukę i życie Jezusa.

Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych.—1 List do Koryntian 9:22

Opowiedz historię, aby zobrazować swoją kwestię

Jezus był ekspertem w wykorzystywaniu przypowieści i historii, aby pozyskiwać uwagę Swoich odbiorców i przekazywać im Swoje nauki. Są takie chwile w rozmowie, kiedy stwierdzenie „To przypomina mi historię, którą kiedyś słyszałem …” może prowadzić do głębszej dyskusji i świadectwa.

Uczył ich wiele w przypowieściach.—Ewangelia wg św. Marka 4:2

Wykorzystuj bieżące wydarzenia

W Nowym Testamencie, Jezus odnosił się do lokalnych wydarzeń, kiedy odpowiadał na pytania ludzi,co pozwalało Mu przedstawiać Boży punkt widzenia na różne sytuacje.1

Dziel się swoim osobistym świadectwem

Dzielenie się tym w jaki sposób odnalazłeś Jezusa, albo w jaki sposób Bóg zadziałał w twoim życiu sprawia, że wiara chrześcijańska jest praktycznym, żywym, realnym doiświadczeniem. Apostoł Paweł często w ramach swojego świadectwa dzielił się swoją historią nawrócenia.2

Okazuj owoce Ducha Świętego

Nie każdy zrozumie, czy też zaakceptuje to, w co wierzysz. Ale jeśli twoi słuchacze zobaczą owoce Ducha żywe w twoim życiu i w twoich interakcjach z innymi, będzie bardziej prawdopodobne, że z czasem przemyślą to, co masz do powiedzenia.

Gdybym mówił językami ludzi …, a miłości bym nie miał, stałbym się jak … cymbał brzmiący.—1 List do Koryntian 13:1

Wspomagaj podejmowanie decyzji

Każdy powinien mieć okazję, aby poznać Jezusa jako swojego osobistego Przyjaciela i Zbawiciela. Są ludzie którzy przyjmują Jezusa przy pierwszym spotkaniu, ale zdarza się, że potrzeba lat, zanim ktoś będzie gotowy. Dezycja należy do drugiego człwieka, ale my możemy wykonać naszą część zdania poprzez mówienie innym o jedynej Drodze, Prawdze i Życiu.

  1. Patrz Ewangelia wg Św. Łukasza 13:4
  2. Patrz Dzieje Apostolskie 26:1–23