Biblia ma wiele do powiedzenia na temat tego jaki powinien być nasz cel w życiu. Król Salomon, opisywany w Biblii jako najmądrzejszy człowiek swoich czasów, 1 odkrył marność życia tylko dla tego świata. Kończąc mowę w Księdze Koheleta mówi: „Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek!” 2

Autor Psalmu 73, mężczyzna o imieniu Asaf, opowiada o swoim poszukiwaniu sensu, po tym jak zobaczył niegodziwych ludzi beztrosko cieszących się życiem. Na koniec, odkrywa, że bycie przyjacielem Boga to największa korzyść. Dochodzi do następującego wniosku: „Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga.” 3

Ale jest to tylko jedna strona medalu.

Siostra Noella, benedyktynka, posiadaczka stopnia naukowego doktora z dziedziny biologii molekularnej i biologii komórki/mikrobiologii, oraz zdobywczyni stypendium Fulbright, dzięki któremu mogła zgłębić dziedzinę serów francuskich, wygłasza mowy inspiracyjne, w których porównuje wytwarzanie sera do swojego życia duchowego. Odwołując się do motta zakonu benedyktynek – ora et labora, czyli módl się i pracuj, siostra Noella  twierdzi, że nasz rozwój jako chrześcijan wynika nie tylko z modlitwy i studiowania Słowa Bożego, lecz także z ciężkiej pracy i czynienia dzieła Bożego.

Duchowy aspekt – nieustanne zaangażowanie w zbliżanie się do Boga, czytanie Jego Słowa, oraz rozwijanie naszej relacji z Nim – to ważna kwestia, nie mniej jednak, w tym wydaniu Activated skupimy się na praktycznych aspektach prowadzenie chrześcijańskiego życia.

Zakończę następującymi słowami Alberta Barnesa: „Jeśli myślisz, że nie możesz czynić dobra – jeśli jesteś biedny, niewykształcony, lub nieznany – zawsze możesz czynić dobro za pośrednictwem swojego życia. Żaden prawdziwy i pokorny chrześcijanin nie żyje na próżno. Nawet najsłabsze światło o północy jest przydatne.”

  1. Patrz 1 Księga Królewska 4:30
  2. Księga Koheleta 12:13
  3. Księga Psalmów 73:28