Każda relacja wymaga czasu. Relacja z Bogiem, mimo że pod wieloma względami różni się od innych relacji, działa zgodnie z zasadami innych relacji. Biblia zawiera wiele porównań mających nam pomóc określić naszą relację z Bogiem. Na przykład, Chrystus jest opisywany jako oblubieniec, a Kościół jest przedstawiany jako oblubienica. … Taka bliskość wiąże się z czasem spędzonym sam na sam z ukochaną osobą. Kolejnym rodzajem relacji jest relacja pomiędzy ojcem i dzieckiem. Bliskie relacje rodzicielskie to takie, w których dzieci i rodzice spędzają ze sobą wyjątkowy „czas sam na sam”. Spędzanie czasu sam na sam z bliską osobą to okazja do prawdziwego poznania tej osoby. Podobnie jest ze spędzaniem czasu sam na sam z Bogiem. Kiedy jesteśmy z Nim sam na sam, zbliżamy się do Niego i poznajemy Go w inny sposób niż w grupowym otoczeniu.

Bóg pragnie spędzania „czasu sam na sam” z nami. On chce mieć osobistą relację z nami. Stworzył nas jako jednostki szczególne i wyjątkowe, „utkał” nas w łonie matki.1 Bóg zna intymne szczegóły naszego życia, takie jak ilość włosów na naszej głowie.2 On zna wszystkie wróble osobiście, a my jesteśmy „ważniejsi niż wiele wróbli.”3 On zaprasza nas, abyśmy do Niego przyszli i Go poznali.4 Kiedy pragniemy poznać Boga blisko, to będziemy Go szukać 5 i spędzać z Nim czas. Będziemy jak Maria, siedzieć u stop Jezusa i słuchać Jego głosu. 6 Będziemy łaknęli i pragnęli sprawiedliwości i zostaniemy nasyceni.7

W Starym Testamencie, Bóg wzywa proroków, aby przyszli do Niego sami. Mojżesz spotkał się z Bogiem sam na sam przy płonącym krzewie, a potem na Górze Synaj. Dawid, którego liczne psalmy odzwierciedlają jego zażyłość z Bogiem, łączył się z Nim duchowo w czasie ucieczki od Saula.8 Eliasz odczuł Bożą obecność, kiedy był w grocie. W Nowym Testamencie, Jezus spędzał czas sam na sam z Bogiem.9 Jezus właściwie polecił nam, abyśmy czasami modlili się rozmawiając sam na sam z Bogiem: „Gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu.10

Spędzanie czasu sam na sam z Bogiem uwalnia nasz umysł od tego co nas rozprasza, dzięki czemu możemy skupić się na Nim i słyszeć Jego Słowo. Trwając w Bogu, możemy cieszyć się bliskością, do której nas wzywa, oraz naprawdę Go poznawać.

  1. Patrz Księga Psalmów 139:13
  2. Patrz Ewangelia wg św. Łukasza 12:7
  3. Ewangelia wg św. Mateusza 10:31
  4. Patrz Księga Izajasza 1:18; Apokalipsa św. Jana 22:17; Pieśń nad Pieśniami 4:8
  5. Patrz Księga Psalmów 63:2
  6. Patrz Ewangelia wg św. Łukasza 10:39
  7. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 5:6
  8. Patrz Księga Psalmów 57
  9. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 14:13; Ewangelia wg św. Marka 1:35; Ewangelia wg św. Marka 6:45-46; Ewangelia wg św. Marka 14:32-34; Ewangelia wg św. Łukasza 4:42; Ewangelia wg św. Łukasza 5:16; Ewangelia wg św. Łukasza 6:12; Ewangelia wg św. Łukasza 9:18; Ewangelia wg św. Jana 6:15
  10. Ewangelia wg św. Mateusza 6:6