Dlaczego tak trudno nam kochać innych?

Kochanie innych może być czasami niezwykle trudne. Ludzie, których szczególnie trudno nam kochać to tzw. „trudni” ludzie . Ale nawet tych, których generalnie kochamy czasami może być nam trudno kochać. Główną przyczyną tego, że trudno jest nam kochać innych jest grzech, zarówno nasz jak i tych, których staramy się kochać. … Walka z naszym własnym egoizmem i naszymi własnymi skłonnościami do grzechu, oraz radzenie sobie z egoizmem innych i ich skłonnościami do grzechu mogą zamienić miłość w katorgę.

Kolejnym powodem tego, że kochanie innych może być dla nas trudne jest to, że czasami źle rozumiemy, czym jest prawdziwa miłość. Zwykle myślimy o miłości głównie w kategorii emocjonalnej reakcji. Problem w tym, że nie zawsze możemy kontrolować nasze emocje. Oczywiście możemy kontrolować co robimy z powodu emocji, ale zbyt często emocje same w sobie po prostu dzieją się. Bóg wzywa nas, abyśmy kochali innych tym samym rodzajem miłości, którym On kocha nas. Jest to miłość agape, której sednem jest poświęcenie. Boża miłość do nas to miłość ofiarna, to rodzaj miłości, za sprawą której Bóg znalazł się na krzyżu, aby umrzeć za nasze grzechy. On nie zbawił nas, ponieważ byliśmy mili; On zbawił nas, ponieważ Jego miłość sprawiła, że poświęcił Samego Siebie za nas. Czy kochamy innych wystarczająco mocno, aby poświęcać się dla nich, nawet kiedy nie są mili? Kochanie innych to kwestia woli, nie emocji.

Bóg umarł za nas, gdy byliśmy grzesznikami, kiedy byliśmy kompletnie odstręczający.1 Kiedy poświęcamy się, aby kochać drugiego człowieka, zyskujemy pojęcie głębi Bożej miłości do nas, oraz ukazujemy światu Jego obraz. Jezus powiedział do Swoich uczniów, „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.2 Zwróćmy uwagę na to, że On nie powiedział, „Czujcie miłość do siebie nawzajem.” On powiedział, „Miłujcie się wzajemnie.” Nakazał działanie, a nie uczucie. …

Kochanie innych jest trudne, ponieważ inni są ludźmi i my jesteśmy ludźmi. Ale dzięki tej trudności lepiej doceniamy jakość Bożej miłości do nas. A kiedy kochamy innych pomimo tego, że trudno ich kochać, przemawia przez nas Duch Boży, a świat widzi w nas Chrystusa..

  1. Patrz List do Rzymian 5:8; Ewangelia wg św. Jana 15:13
  2. Ewangelia wg św. Jana 13:34–35