Dla Chrześcijan, sukces jest czymś czego nie można zmierzyć za pomocą wartości pieniądza. Sukces nie polega na stawaniu się najbogatszym, czy najsławniejszym, lecz na jak najlepszym wykorzystywaniu talentów, które dał nam Bóg. 1 Prawdziwy sukces odnosi ten, kto w pełni wykorzystuje to co posiada.

W jaki sposób osiągnąć sukces?

Król Dawid przed śmiercią przekazał swojemu synowi, Salomonowi, następującą radę: „Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, aby iść za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz.” 2 Przepisem Dawida na sukces było podążanie za Bogiem i bycie Mu posłusznym, co wymagało wysiłku ze strony Salomona.

Wysiłek?

W Biblii praca jest wysoko ceniona. Księga Rodzaju opisuje jak Bóg na samym początku pracował przez sześć dni, aby stworzyć świat, a kiedy stwierdził, że z sukcesem wykonał to co chciał, cieszył się z rezultatu. 3 Jezus powiedział, że przyszedł, aby pełnić działa Swojego Ojca. 4 Biblia mówi nam też, że praca, którą wykonujemy na ziemi zostanie oceniona i nagrodzona przez Boga. 5

A więc, im ciężej pracujemy, tym większy sukces osiągniemy?

Tu nie ma gwarancji. Niezależnie od tego Jezus nie chce, aby nasza praca była dla nas źródłem presji czy stresu. Powiedział, „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” 6

Co jeśli już czujemy się zestresowani?

 On może pomóc i w tym przypadku! „Pan dodaje mocy zmęczonemu i pomnaża siły omdlałego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.” 7

  1. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 25:14-30
  2. 1 Księga Królewska 2:3
  3. Patrz Księga Rodzaju 1:31
  4. Patrz Ewangelia wg św. Jana 9:4
  5. Patrz 1 List do Koryntian 3:13-15
  6. Ewangelia wg św. Jana 14:27
  7. Księga Izajasza 40:29-31