Biblia jest pełna zaskakujących i nieoczekiwanych wydarzeń, a historia Bożego Narodzenia nie jest wyjątkiem.

Pierwszy rozdział ew. św. Łukasza przedstawia tę scenę. Zachariasz wykonywał swoje normalne obowiązki w świątyni zgodnie z ówczesnym zwyczajem, podczas gdy zgromadzenie modliło się na zewnątrz. Gdy stał paląc kadzidło, nagle pojawił się anioł, stojący obok niego.

Kiedy Zachariasz go tam zobaczył, był zaskoczony i przestraszony, ale jego niepokój został szybko złagodzony przez pocieszające słowa anioła: “Nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana jest modlitwa twoja, a żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nazwiesz imię jego Jan.”1.

Nie tylko Zachariasz był zaskoczony nagłym pojawieniem się anioła! Sześć miesięcy później anioł Gabriel odwiedził również Marię. “Raduj się, umiłowana”, powiedział, “Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami!” 2.

“Maryja była zdezorientowana słowami anioła i zastanawiała się, co one oznaczają. Wtedy anioł powiedział Maryi: “Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.”3. Było to monumentalne ogłoszenie, biorąc pod uwagę, że Maryja nie była z żadnym mężczyzną.

Kiedy narzeczony Maryi, Józef, dowiedział się o jej ciąży, planował potajemnie ją oddalić, aby chronić jej reputację. Ale gdy tak rozmyślał, ukazał mu się anioł Pański, mówiąc, by nie wahał się pojąć Maryi za żonę: “Albowiem z Ducha Świętego poczęło się dziecię w Niej. I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, gdyż On zbawi swój lud od jego grzechów.”4.

W noc narodzin Jezusa w Betlejem pasterze czuwali nocą nad swoją trzodą. “Nagle ukazał się im anioł Pański, a blask chwały Pańskiej otoczył ich” 5. Anioł powiedział im, aby się nie bali i że Zbawiciel narodził się w mieście Dawida. I nagle wraz z aniołem pojawiło się mnóstwo niebiańskich zastępów chwalących Boga.

Oczywiście największą i najwspanialszą niespodzianką było pojawienie się małego dzieciątka Jezus, owiniętego w przytulne ubranko i leżącego w żłobie, które zmieniło bieg historii – Emmanuel (Bóg z nami), Król królów, Pan panów, Zbawiciel świata 6.

  1. ew. św. Łukasza 1:13
  2. ew. św. Łukasza 1:28
  3. ew. św. Łukasza 1:29-31
  4. ew. św. Mateusza 1:20-21
  5. ew. św. Łukasza 2:9
  6. ew. św. Łukasza 2: 8-14