Ojcze Niebieski,

Wychwalam Cię i oddaję Ci chwałę, Boże wszelkiego stworzenia, który stworzyłeś wszystko – piękno wszystkiego, co widzę, od najmniejszych do największych cudów. Od atomu po wszechświat, wszystko zostało stworzone Twoją ręką, znacznie przewyższając to, co ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić lub zrozumieć.

Jesteś Bogiem wspaniałości – Bogiem głębin tak głębokich, że nikt nie jest w stanie ich zgłębić, wysokości tak wysokich, że nikt nie jest w stanie ich pojąć, szerokości i szerokości tak wielkich, że nikt nigdy nie będzie w stanie ich wypełnić.

Oddaję Ci całą chwałę, cześć, uwielbienie i dziękczynienie, bo jesteś tak wielki, potężny i rozległy, tak mądry, kochający i wszechmocny. A jednak zniżyłeś się, by mnie kochać, szukać i zbawić, i wprowadzić mnie do swego królestwa, bym żył z Tobą na wieki.

Amen.