La scurt timp după ce Iisus i‑a învățat pe ucenici cum să se roage,1 a vorbit despre lumină în trei propoziții scurte. A început referindu‑se la lumina fizică, apoi a continuat vorbind despre lumina din interiorul nostru.

Nimeni n‑aprinde o lumină ca s‑o pună într‑un loc ascuns sau sub baniță; ci o pune într‑un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina.2

Lumina despre care vorbește poate fi o lampă cu lumânare sau una cu ulei și fitil, dar cel mai probabil este de‑al doilea model. N‑are niciun sens să aprinzi o lampă iar apoi să o pui într‑un loc în care lumina ei să nu servească la nimic și nimeni să nu beneficieze de ea.

Iisus și mesajul Său sunt asociate în Evanghelii cu lumina.

În El era viața, și viața era lumina oamenilor.3

În alt loc în Noul Testament citim despre lumină referitor la cei ce credeau în Iisus.

Odinioară erați întuneric; dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii.4

Iisus și mesajul Său – Lumina – n‑ar trebui ascunse. Ar trebui proclamate pretutindeni prin munca Sa, prin ucenicii Săi și prin credincioșii din toate timpurile. Dacă mesajul este respins de unii, cel puțin nu este din cauză că este ascuns, sau secret; ci pentru că atunci când a auzit mesajul, ascultătorul a decis să îl respingă.

Iisus a continuat spunând:

Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină; dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric.5

Conform cunoștințelor medicale din vechime, lumina nu intra în ochi, ci omul avea lumină în interiorul lui, care ieșea prin ochi și astfel omul putea vedea. Ceea ce spunea Iisus reflecta acest concept vechi. Cei ce L‑au auzit pe Iisus au înțeles că El se referea la ochi ca la sursa luminii emanată de trup, care putea fi sănătoasă sau nesănătoasă. Dacă ochiul este sănătos arată că acel om este plin de lumină în interior, ceea ce se reflectă în ochii lui. Dar dacă ochiul este nesănătos și nu emite lumină, arată că omul acela este plin de întuneric.

Iisus vorbea de sufletul omului, de starea lui spirituală. Dacă ochiul nu era sănătos atunci omul interior era întunecat, fără lumină spirituală – era nesănătos spiritual. Se înțelege că ochiul sănătos este al celui care se focalizează asupra binelui, a celui pe care Dumnezeu l‑a umplut cu lumină.

Da, Tu îmi aprinzi lumina mea. Domnul Dumnezeul meu îmi luminează întunericul meu.6

Cei care au respins mesajul lui Iisus erau aceia ai căror ochi – adică sufletul – era plin de întuneric. Apoi Iisus avertizează:

Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te‑ar lumina o lampă cu lumina ei mare.7

El spune că lucrurile care ne ghidează gândurile, viața, deciziile, etc, trebuie să vină din lumină; de aceea oamenii trebuie să facă tot ce pot să se asigure că lumina din ei este lumina adevărată, că sunt sănătoși spiritual.

Lumina din interior va lumina, precum o lampă. Cei care cred în El și în învățăturile Lui, fără să aibă inima împietrită, sunt sănătoși spiritual și plini de lumină. Ei vor lumina cu lumina lui Iisus în același fel în care se vede cineva într‑o cameră întunecată dacă este luminată cu o lumină.

Aceste versete se pare că sunt prezentate progresiv. Iisus este lumina, pus acolo unde toți pot să‑L vadă. Sănătatea spirituală a omului este determinată de răspunsul lui față de lumină. Cei care iau lumina lui Iisus vor fi sănătoși spiritual și astfel vor lumina cu putere și vor dărui lumină. Ei vor reflecta lumina lui Iisus asupra celorlalți prin felul cum trăiesc și prin dragostea pe care o arată. În contrast cu cei care Îl resping pe Iisus, a căror ochi este rău și plin de întuneric. Mesajul este să îmbrățișezi lumina, să crezi în Iisus. Cei care au lumina în interiorul lor pot fi călăuziți de Dumnezeu, pot face alegeri corecte și pot fi lumina Lui pentru alții.

  1. Vezi Luca 11:1-4.
  2. Luca 11:33
  3. Ioan 1:4
  4. Efeseni 5:8
  5. Luca 11:34
  6. Psalmul 18:28
  7. Luca 11:35-36