Putere pentru încă un an

Noi trebuie să facem ceva în fiecare an. Fiecare an nou ar trebui să fie ca un pas nou pe o scară, să ne ridice puțin mai sus. N‑ar trebui să trăim doi an la rând la același nivel.

Mulți creștini obosesc, fizic și moral, în munca și activitățile lor. Rutina este foarte obositoare. Îndatoririle sunt mari și exigente, viața este plictisitoare în monotonia ei, munca pare de multe ori în zadar. Plantăm și nu culegem roadele. Suntem dezamăgiți și descurajați de multe lucruri. Speranțele luminoase de azi sunt înșelătoare precum florile ofilite de mâine.

Uneori suntem descurajați, copleșiți, contrariați de griji, agitați de nenumăratele lucruri care ne distrag atenția, obosiți și leșinați de căratul poverii. Ne așezăm cu Biblia noastră iar Dumnezeu ne vorbește cu cuvintele Lui de încurajare:

„Să nu vi se tulbure inima”.1

„Nu te teme, căci Eu sunt cu tine”.2

„Încredințează‑ți soarta în mâna Domnului”.3

„Vă las pacea, vă dau pacea Mea”.4

„Harul Meu îți este de ajuns”.5

Și, pe măsură ce contemplăm aceste cuvinte, oboseala se duce; simțim că suntem mai puternici, speranța reînvie, curajul ne revine. Cel care citește Biblia și aude vocea lui Dumnezeu în promisiunile, asigurările, poruncile și sfaturile Sale este întărit mereu de ele.

Însă există ceva și mai bun decât asta. Dumnezeu Însuși vine în viața noastră, cu toată dragostea și harul Său. Profetul ne spune: „El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin”. Înseamnă că Dumnezeu transferă din puterea Sa divină celor obosiți și epuizați de pe pământ. Aceasta este o revelație minunată. Ne spune că, în slăbiciunea noastră, primim puterea lui Hristos, care este transferată din plinătatea Lui în goliciunea noastră.

S‑ar putea să avem și oameni în jurul nostru în momentele dificile, oameni care să ne facă puțin mai puternici prin înțelegerea și iubirea lor, prin încurajarea și susținerea lor, însă ei nu pot să ne transfere din puterea sau din bucuria lor în inimile noastre. Însă Hristos ne dă tărie și împarte cu noi din viața Sa. Ceea ce este vița pentru mlădițe, așa este Hristos pentru noi. Dacă vreo mlădiță este rănită sau lovită în vreun fel atunci vița o suplimentează cu sevă de viață ca să o vindece. Același lucru face și Hristos. El dă putere celui sleit de puteri. Tăria Lui este perfectă în slăbiciunea noastră. Cu cât nevoia noastră este mai mare, cu atât vom primi mai mult din harul lui Hristos. De aceea există binecuvântări pe care nu ajungem să le cunoaștem decât când ne confruntăm cu dificultățile. Nu vom cunoaște mângâierea lui Dumnezeu până nu cunoaștem durerea. Și când învățăm ce este durerea, învățăm și cum dă Dumnezeu tărie și mângâiere în durere.

Cum ne asigurăm că primim tăria promisă de El? Răspunsul este: „cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea”.6 Ce înseamnă să te încrezi în Domnul? Înseamnă să ai încredere în Dumnezeu cu răbdare, să crezi în iubirea lui Dumnezeu, să accepți călăuzirea lui Dumnezeu, să stai aproape de inima lui Dumnezeu, să trăiești în legătură neîntreruptă cu Dumnezeu, să te sprijini pe brațul Său, să îți iei ajutorul de la El.

Noi trebuie să continuăm cu munca noastră, cu dificultățile noastre, cu ceea ce avem de făcut, dar în același timp să ne încredem, cu răbdare, în Dumnezeu, că El ne va reînnoi puterea. Noi suntem în comunicare directă cu Cel care a făcut stelele și le‑a dat nume și ține tot universul laolaltă, Cel care nu este niciodată sleit de oboseală. El este tot timpul în spatele nostru, cu toată plinătatea vieții Sale, cu toată puterea Sa importantă, și ori de câte ori noi suntem secătuiți de viața din noi suntem instantaneu reumpluți, căci El dă putere celui sleit.

Dumnezeu revarsă lumina Sa peste anul care nu s‑a deschis încă. Nu va exista situație în care să nu ai suficientă putere. Dumnezeu nu dă niciodată o însărcinare pentru care să nu dea și puterea necesară. El nu lasă pe umerii noștri nicio povară, fără să nu ne susțină. El nu trimite niciodată o durere, fără să trimită și mângâierea care să o aline. El nu cere niciun serviciu fără să ne dea cele necesare realizării lui. Trebuie doar să ne asigurăm că avem încredere, cu răbdare, în Dumnezeu și vom primi toată tăria de care avem nevoie pe măsură ce înaintăm, zi după zi.

De J. R. Miller7

***

Mesajul lui Dumnezeu lumii în astfel de momente este acesta: „Nu sunteți voi cei cu adevărat la comandă. Poate credeți că vă veți pregăti pentru ceea ce urmează, însă nu veți fi niciodată pregătiți. Lumea nu este sub controlul vostru, ci al Meu. Trebuie să apelați la Mine. Nu sunteți suficienți în voi înșivă să vă conduceți viețile. Aveți nevoie de înțelepciunea și de ajutorul Meu”.

În fiecare dezastru, fie că a fost 9/11 sau COVID-19, Dumnezeu le spune oamenilor: „Eu voi pune în cele din urmă un sfârșit la toate acesta. Însă între timp lumea aceasta este frântă și ori de câte ori crezi că nu ai nevoie de Mine și că te descurci, apare ceva care să‑ți reamintească că ai nevoie de Mine”. – Tim Keller

  1. Ioan 14:1
  2. Isaia 41:10
  3. Psalmul 55:22
  4. Ioan 14:27
  5. 2 Corinteni 12:9
  6. Isaia 40:31
  7. Publicat în 1913, adaptat. Sursa: https://gracegems.org/Miller/strength_for_a_new_year.htm