Oamenii Paștelui

Nu te lăsa pradă disperării. Noi suntem oamenii Paștelui iar cântecul nostru este „Aleluia”. – Papa Ioan Paul II (1920-2005)

Ceea ce se întâmplă când un creștin moare nu este o chestiune de speculație ci de certitudine bazată pe adevăr. În istorie s-a întâmpat ceva extraordinat ce a trecut subiectul vieții după moarte de la supoziție la fapt. Pavel a afirmat deschis și clar motivul convingerii sale: „Şi ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia şi pe noi împreună cu Iisus şi ne va face să ne înfăţişăm împreună cu voi”. 1 Învierea lui Iisus Hristos este un precendent pentru învierea tuturor celor ce sunt în Hristos. Cu alte cuvinte, învierea noastră viitoare se bazează pe caracterul istoric al învierii lui Hristos. Învierea lui Iisus Hristos nu este un eveniment minor, ci central și crucial pentru credința creștină. … Faptul că Iisus este viu și că își găsește casă în noi ne schimbă nu doar perspectiva pentru viața viitoare cât și pentru viața prezentă, deoarece până nu suntem pregătiți să ne confruntăm cu moarte nu știm cum să trăim liber. Credința creștină nu este despre a scăpa de anumite situații, ci despre a trăi aici și acum în dragostea, tăria și înțelepciunea prezenței lui Hristos în noi. Astfel avem siguranța Celui care a înviat din morți ridicându-ne și pe noi la căminul nostru etern alături de El. – Charles Price

Un om care s-a oferit complet și inocent pe sine drept sacrificiu pentru binele celorlalți, inclusiv al dușmanilor săi, și a devenit prețul de răscumpărare al lumii. Este atitudinea perfectă. – Mahatma Gandhi (1869-1948)

Speranța creștină este credința care privește înainte spre împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Speranța creștină este o certitudine, garantată de Dumnezeu Însuși. Speranța creștină exprimă siguranța cu care în fiecare zi a vieții sale și în fiecare moment după aceea, creștinul poate spune în adevăr, bazându-se pe angajamentul lui Dumnezeu, că va avea parte și de ce-i mai bine. – Adaptat după Jim Pacher (n. 1926) 

Nici un tabloid nu va publica știrea uimitoare că trupul mumifiat al lui Iisus din Nazaret a fost descoperit în vechiul Ierusalim. Creștinii nu au îmbălsămat meticulos trupul acesta într-un sicriu de sticlă pentru a fi venerat. Slavă Domnului, noi avem un mormânt gol. Ceea ce proclamă mormântul gol este că viața noastră nu se oprește odată cu moartea. Moartea nu este un zid, ci o ușă. – Peter Marshall (1902-1949)

  1. 2 Corinteni 4:14