Începutul de an are ceva special. Deși 1 ianuarie urmează după 31 decembrie, ca orice alte zile care urmează una după alta, pentru mulți dintre noi, începutul de an aduce un sentiment de prospețime. Anul ce a trecut stă în urma noastră, iar înainte se deschid noi orizonturi.

La începutul fiecărei activități este înțelept să‑I ceri lui Dumnezeu sfatul, călăuzirea și binecuvântarea Sa. Este valabil și când ne confruntăm cu aventurile noului an. Fără îndoială că vom avea provocări, victorii, câștiguri și pierderi. Și avem nevoie de prezența, ajutorul și mângâierea lui Dumnezeu în toate.

Gândindu‑mă la anul ce ne stă înainte, am făcut o listă de rugăciuni și de versete biblice pentru Anul Nou, care sper să te inspire și pe tine.

Să Îl cunosc pe Dumnezeu și voia Sa

Nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui. – Efeseni 1:16-17

Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. – Coloseni 1:9

Să îmi doresc Cuvântul lui Dumnezeu

Ferice de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și‑l păzesc [îl pun în practică]! – Luca 11:28

Ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. – 1 Petru 2:2

Să aduc rod

Să vă purtați într‑un chip vrednic de Domnul, ca să‑I fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. – Coloseni 1:10

Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei. – Ioan 15:8

Pentru răbdare, tărie și bucurie

Întăriți, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie. – Coloseni 1:11

Să mă păzesc de tentații și de rău

Nu ne duce în ispită, ci izbăvește‑ne de cel rău. Căci a Ta este Împărăția și puterea și slava în veci. Amin! – Matei 6:13

Să fiu generos

Dați și vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. – Luca 6:38

Pentru cei care ajută pe alții

Rugați‑vă pentru noi ca Cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit. – 2 Tesaloniceni 3:1

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. – Coloseni 4:6

Pentru protecția lui Dumnezeu

Credincios este Domnul: El vă va întări și vă va păzi de cel rău. – 2 Tesaloniceni 3:3

Pentru creștinii persecutați

Majoritatea dintre noi ne putem desfășura credința noastră în pace, însă lucrul acesta nu este valabil pentru toți creștinii din întreaga lume. Conform unei organizații care se ocupă de creștini persecutați, există 215 milioane de creștini care trăiesc situații de persecuție mare, majoră sau extremă. Frații noștri care suferă au nevoie de susținerea noastră prin rugăciune.

Aduceți‑vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei; de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. – Evrei 13:3

Pentru cei îndoliați

Mulți suferă după moartea unei persoane dragi. Cei care au fost loviți de tragedii și suferă, sunt îndoliați și se simt singuri, au nevoie de rugăciune.

El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. – Apocalipsa 21:4

Pentru familiile noastre și cei dragi nouă

O modalitate de a arăta dragoste și de a îmbunătăți viețile celor dragi nouă este să ne rugăm lui Dumnezeu să‑i protejeze și să‑i ajute să ia decizii înțelepte. Chiar dacă există conflicte în familie, noi ne putem ruga pentru vindecarea neînțelegerilor și a rănilor.

Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. – 1 Timotei 2:1

Pentru cei ce nu Îl cunosc pe Iisus

Ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu; și să primească, prin credința în Mine, iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. – Fapte 26:18

[Dumnezeu] care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. ­– 1 Timotei 2:4

Mă rog ca anul ce stă înaintea ta să fie plin cu dragostea, iubirea și pacea lui Dumnezeu, iar binecuvântările Sale să fie revărsate din abundență asupra ta și asupra celor dragi ție.