Domnul este bun faţă de toţi şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine şi Tu le dai hrana la vreme. Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă. – Psalmul 145:9,15-16

Dragostea lui Dumnezeu se revarsă asupra fiecărui om. De la început, de când a creat omenirea, Dumnezeu îi iubeşte pe oameni. Indiferent care este relaţia lor cu El, El îi iubeşte. Poate că ei nu cred că El există; sau poate cred în El dar Îl urăsc; poate că nu vor să aibă nimic de-a face cu El; totuşi El îi iubeşte. Dragostea, bunătate şi grija Sa le sunt dăruite prin simplul fapt că fac parte din omenire.

Fiinţele umane sunt create după imaginea lui Dumnezeu. El iubeşte fiecare om iar dragostea Sa se traduce prin fapte de iubire din partea Lui – grija şi binecuvântările Sale pentru omenire.

Dragostea lui Dumnezeu pentru omenire se vede mai clar prin răspunsul Său la nevoia noastră de mântuire. Fiecare om a decăzut 1 şi de aceea avem nevoie de ajutor să ne împăcăm cu Dumnezeu. Dumnezeu, datorită iubirii Sale pentru fiecare dintre noi, a întocmit planul mântuirii prin care Iisus a venit pe pământ, a trăit o viaţă fără păcat, a murit luând asupra Lui păcatele noastre şi astfel ne-a reconciliat.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. – Ioan 3:16; Romani 5:8

Dumnezeu, în dragostea Sa, a făcut o cale prin care noi să evităm pedeapsa dreaptă pentru păcatele noastre, să ne împăcăm cu El şi să revenim la o relaţie iubitoare cu el. El L-a trimis pe Fiul Său ca un înlocuitor, ca să ia pedeapsa fiecăruia dintre noi. El nu îşi revarsă judecata şi mânia asupra nici unuia dintre noi deoarece Iisus a luat totul asupra Lui. Tot ce ne rămâne nouă este să credem şi astfel păcatele noastre vor fi iertate, plătite. Aceasta este dragostea lui Dumnezeu, darul Său pentru mine şi pentru tine.

  1. Vezi Romani 3:23.