Viaţa nu a fost concepută ca un traseu fără obstacole sau dificultăţi. Vor exista întotdeauna piedici, dificultăţi şi presiuni dar Eu te pot învăța să le priveşti ca pe nişte provocări ce pot fi trecute.

Eu doresc să‑ţi ridic de pe umeri povara incertitudinii. Doresc să te bazezi pe siguranţa gândului că indiferent cât de mare este nevoia, indiferent cât de neagră este noaptea sau cât de aparent imposibilă este situaţia Eu sunt în control şi nu îi voi lăsa de izbelişte pe cei care apelează la ajutorul Meu. Indiferent cu ce te confrunţi, puterea Mea este suficientă pentru tine.

Adu toate grijile tale la Mine. Poate că tu ai fi capabil să faci faţă la destul de mult stres, dar Eu te pot elibera de stres.

Eu nu voi pleca niciodată de lângă tine. Eu îți voi da har divin să te susțină,1 linişte sufletească2 şi pace care întrece orice înţelegere umană.3 Indiferent de ce se întâmplă în jurul tău, tu poţi avea pace atunci când eşti puternic ancorat în Mine. Sub valurile înspumate ancora ta te va ţine.

Vino la Mine, lasă‑ţi poverile pe umerii Mei şi vei descoperi că Eu sunt tot ce ai nevoie.

  1. Vezi 2 Corinteni 12:9.
  2. Vezi Matei 11:28.
  3. Vezi Filipeni 4:7.