Odată am vorbit cu o doamnă care mi‑a spus că ea încerca din greu să gândească doar gânduri pozitive, însă nu se putea ţine de o asemenea practică. Chiar şi atunci când părea să fie optimistă, înlăuntrul ei era tulburată. Modul ei de a gândi pozitiv îl excludea pe Dumnezeu, de aceea când lucrurile nu mergeau bine ea nu avea nimic solid pe ce să se sprijine.

Iată un aparent paradox – credinţa în Dumnezeu este ceva substanţial – însă este adevărat. „Credinţa este realitatea lucrurilor nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.”1 Atunci când faci faţă dificultăţilor şi dezamăgirilor credinţa are un efect mai bun decât simplul exerciţiu mental, deoarece credinţa se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu din Cuvântul Său – promisiuni care aduc rezultate tangibile atunci când sunt crezute şi aplicate la situaţii reale, de viaţă.

Aceste promisiuni au nu numai puterea de a schimba situaţii problemă, dar şi de a ne schimba pe noi. Biblia ne spune „să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre”.2 Iar prin aceste „făgăduinţe ale Lui nespus de mari şi scumpe” ajungem „părtaşi firii dumnezeieşti”.3

Noi putem, prin voinţa noastră, să ne luăm mintea de la gândurile negative. Însă, dacă nu vom umple golul cu ceva, atunci gândurile negative vor reveni. Cu ce să înlocuim gândurile negative? Oare ce este mai pozitiv şi mai puternic decât Cuvântul viu al Dumnezeului cel viu? Iar atunci când Cuvântul lui Dumnezeu, cel cu putere să încurajeze şi să transforme, este cuplat cu rugăciunea, atunci el îţi poate da victoria asupra oricărui gând urât şi negativ şi a consecinţelor sale.

Pe măsură ce depui efort să‑ţi înlocuieşti gândurile negative cu gânduri pozitive bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta îţi va deveni un obicei; vei învăţa, precum spune Biblia, să‑ţi ţii gândurile sub control.4

Acest lucru este foarte greu de realizat în tumultul lumii. Nu vei descoperi cum gândeşte Dumnezeu de pe străzile vieţii sociale, sau în magazinele dedicate hobby-urilor. Ca să iei legătura cu El trebuie să‑ţi găseşti un loc unde nimic să nu‑ţi distragă atenţia. „Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie‑ţi uşa, şi roagă‑te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti”.5

Nu există loc mai bun în care mintea ta să fie complet reînnoită decât locul secret al rugăciunii, atunci când eşti singur cu Dumnezeu. Când ne retragem deoparte de lucrurile temporare care ne distrag atenţia şi ne hărţuiesc, când ne concentrăm asupra prezenţei lui Dumnezeu și ne gândim la lucrurile divine, atunci puterea lui Dumnezeu începe să lucreze în noi iar noi suntem transformați şi înnoiți.

  1. Evrei 11:1, traducerea din engleză
  2. Romani 12:2
  3. 2 Petru 1:4
  4. 2 Corinteni 10:5
  5. Matei 6:6