Multe dintre promisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate și necesită anumiți pași inițiali din partea noastră. Odată ce începem să ascultăm, El începe să ne binecuvânteze. Lui Avram i‑au fost promise lucruri mărețe, însă niciunul dintre acestea nu s‑ar fi întâmplat dacă ar fi rămas să le aștepte în Caldeea. A fost nevoie să‑și părăsească căminul, familia și țara și să călătorească pe drumuri necunoscute, cu o ascultare neclintită, ca să primescă promisiunile. Celor zece leproși pe care i‑a vindecat Iisus li s‑a spus să se înfățișeze înaintea preotului și, „pe când se duceau au fost curățați”. Dacă ar fi așteptat să vadă că li se curăță corpul înainte să pornească, n‑ar fi văzut niciodată lucrul acesta. Dumnezeu aștepta să‑i vindece, dar binecuvântarea a venit atunci când credința lor a început să lucreze.

Când evreii erau prinși în capcană între armata faraonului și Marea Roșie, nu aveau altă soluție decât să meargă înainte. Nu era timp de așteptare, trebuiau să se ridice din genunchi și să „meargă înainte” cu o credință eroică. După mai mulți ani au trebuit să‑și arate din nou credința când au început să mărșăluiască să treacă râul Iordan deși era la nivelul maxim. Aveau în mâinile lor cheia să deschidă poarta Pământului Făgăduinței însă poarta nu s‑ar fi deschis dacă ei nu s‑ar fi apropiat de ea și nu ar fi descuiat‑o. Cheia era credința.

Noi suntem predestinați să luptăm anumite bătălii și gândim că nu vom fi niciodată victorioși și nu ne vom învinge dușmanii. Dar atunci când intră în luptă El va veni să lupte de partea noastră. Prin El noi suntem „mai mult decât biruitori”. Dacă am fi așteptat cu frică și cutremur să ne vină ajutorul înainte să pornim la luptă am fi așteptat în van. Dumnezeu așteaptă să reverse asupra noastră cele mai bogate binecuvântări ale Sale. „Mergi înainte” cu încredere îndrăzneață și revendică ce este al tău. „Am început să dau … acum începe și tu să iei și să stăpânești”. – J. R. Miller (1840-1912)

Când privesc în urmă la fiecare dificultate, suferință, dezamăgire, eșec și teamă, recunosc că Dumnezeu a fost cu mine prin toate. Și știu că El va continua să fie cu mine. Nu există promisiune în Scripturi că viața noastră va fi fără durere sau că totul va merge lin. Însă există promisiunea că El este tot timpul cu noi, chiar și prin furtunile cele mai negre ale vieții. Putem să ne găsim liniștea în mijlocul celor mai dificile experiențe fiindcă El este în mijlocul furtunii. Nu‑mi pot imagina să trăiesc fără adevărul acestei promisiuni. – Ryan Stevenson