Cu toţii avem nevoie să credem în noi înşine – sau cel puţin să credem că Dumnezeu este în noi şi că ne poate folosi. Deoarece Dumnezeu foloseşte indivizi care să-I facă munca, trebuie să credem că suntem capabili. Avem nevoie de credinţă în capacitatea Lui de a lucra prin noi. Trebuie să avem curajul să încercăm, ceea ce înseamnă să-I permintem lui Dumnezeu să încerce prin noi.

Noi suntem slabi şi facem greşeli, însă Dumnezeul nostru este invincibil. Noi suntem nişte vase de lut, însă ne-am dat vieţile şi inimile Lui, El a devenit una cu noi, iar acum poate lucra prin noi. „Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi”. 1

Dumnezeu doreşte să fim smeriţi şi să depindem de El şi de asemenea să avem încredere în puterea şi în capacitatea Sa de a ne folosi pentru slava Sa, chiar şi atunci când ne simţim incapabili. Dă-i creditul lui Dumnezeu şi crede că poţi face ceea ce El doreşte, deoarece El o poate face prin tine. „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea”. 2

Iată încă câteva idei pe acest subiect:

  • Credinţa în tine este o combinaţie între încrederea în Dumnezeu şi infailibilitatea Sa şi credinţa de a acţiona în conforminate cu această încredere.
  • Ai nevoie de smerenie ca să-ţi recunoşti neputinţa şi în acelaşi timp să recunoşti capacitatea lui Dumnezeu de a face orice prin tine. „Pot totul în Hristos care mă întăreşte”. 3
  • O astfel de credinţă permite puterii lui Dumnezeu să se desăvârşească în slăbiciunea ta. 4
  • Credinţa nu stabileşte limite. Ea Îl lasă pe Dumnezeu să hotărască ce poate fi făcut.

Însă, bineînţeles, indiferent câtă credinţă avem, viaţa nu va fi lipsită complet de probleme şi nu va merge ca pe roate. Dumnezeu ne va ajuta, însă va trebui să luptăm şi noi. Însă indiferent cât de greu trebuie să luptăm, sau cât de multe lucruri trebuie să se schimbe, ştim că vom câştiga. Iisus ne-a spus: „Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede”. 5

Să cultivăm în viaţa noastră o atmosferă de credinţă – o credinţă care crede, speră şi se aşteaptă la ce este mai bine şi care ştie că Dumnezeu se va îngriji tot timpul de noi; El îşi va ţine promisiunile din Cuvântul Său.

  1. Daniel 11:32
  2. Filipeni 2:13
  3. Filipeni 4:13
  4. Vezi 2 Corinteni 12:9.
  5. Marcu 9:23