Decizii confirmate de Dumnezeu

Una dintre caracteristicile umanității, deoarece am fost creați după imaginea lui Dumnezeu, este liberul arbitru, ceea ce include atât posibilitatea de a lua decizii cât și responsabilitatea de a suporta consecințele acelor decizii. Poate fi o adevărată provocare să luăm decizii ce Îl glorifică pe Dumnezeu și Îi împlinesc voia în viețile noastre. Ne testează și ne ajută să creștem în credință în timp ce căutăm voia Sa și așteptăm răspunsurile și călăuzirea Sa.

Pentru creștini, luarea deciziilor este un proces ce implică relația noastră cu Dumnezeu, fiindcă trebuie să ne aducem toate îngrijorările înaintea Lui, știind că El se îngrijește de noi. 1 El ne‑a spus „veniți să raționăm împreună”, 2 arătând că dorește să discute cu noi. El dorește să fie prezent și să participe la conversație în timp ce noi luăm decizii. El a promis că Duhul Său în noi ne va călăuzi în tot adevărul. 3

De‑a lungul vieții ne confruntăm cu decizii care ne afectează viitorul, fie în ceea ce privește cariera pe care să o urmăm, cu cine să ne căsătorim, cum să ne creștem copiii, unde să locuim sau cum să ne urmăm credința și să participăm în munca lui Dumnezeu. Unul dintre cei mai importanți pași pentru a găsi voia lui Dumnezeu și a lua decizii bune este să Îi recunoaștem prezența și să ne încredințăm căilor Lui. „Încrede‑te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta! Recunoaște‑L în toate căile tale și El îți va netezi cărările”. 4

Ca să învățăm să luăm decizii care Îi fac cinste lui Dumnezeu și sunt în conformitate cu voia Sa și cu poruncile Sale trebuie, de obicei, să ne facem timp pentru introspecție, rugăciune și testare. Uneori ne este greu să distingem voia lui Dumnezeu într‑o situație, sau ce decizie ne va aduce cel mai bun rezultat. În astfel de situații ne‑am dori să se lumineze cerul și să ne străfulgere ca pe Pavel cu vreun semn precis și de netăgăduit. Însă de cele mai multe ori vocea lui Dumnezeu este atât de ușoară încât nu o putem auzi decât dacă ne liniștim sufletele și ne deschidem mințile.

Dumnezeu ne‑a creat după asemănarea Sa, ființe raționale, capabile să decidă singure și să‑L punem în centrul vieții noastre din proprie alegere. Aceasta este una dintre modalitățile prin care arătăm că Îl iubim pe Dumnezeu cu toată mintea noastră: alegem în mod conștient să Îl iubim pe Dumnezeu și să Îl cinstim prin deciziile și căile noastre. În felul acesta ajungem să distingem care este voia lui Dumnezeu, așa cum explică Pavel pentru Romani: „Să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită”. 5

Când faci primul pas, atunci Dumnezeu fie îți confirmă, fie apar factori noi în ecuație care te vor lămuri referitor la acea situație. Atunci, deși te‑ai pornit în direcția cea bună, poate trebuie să faci anumite ajustări ca să ajungi la destinația finală. Procesul de luare a deciziilor implică multe alegeri, iar fiecare alegere pavează drumul următoarelor alegeri.

Dumnezeu dorește să depunem noi efortul, cu toată inima, de a‑I afla voia, de a căuta, de a analiza, de a cântări și de a folosi orice modalități care ne stau la dispoziție pentru a lua decizii înțelepte și creștinești. Foarte rar se întâmplă ca El să facă pentru noi ceea ce suntem capabili să facem noi înșine. Eu am descoperit că iau cele mai bune decizii atunci când lucrez împreună cu El prin analizarea posibilităților și opțiunilor, cântărind fiecare opțiune pro și contra și căutând, prin rugăciune, călăuzirea și sugestiile Sale.

Dacă Îl plasăm pe Dumnezeu în centrul vieților noastre și Îl recunoaștem în toate căile noastre, atunci putem avea încredere că ne va călăuzi și ne va ajuta să luăm decizii înțelepte.

  1. Vezi 1 Petru 5:7.
  2. Isaia 1:18, traducere din engleză
  3. Vezi Ioan 16:13.
  4. Proverbe 3:5-6
  5. Romani 12:2