Cum să ajungi important

Când te gândești la oameni „importanți”, bărbați și femei, ce oameni îți vin în minte? Mulți ar menționa sportivi remarcabili, scriitori de succes, actori sau cântăreți preferați, sau politicieni etc. Este normal. Acești oameni domină mass-media și suntem copleșiți de informații în legătură cu viața, ideile, obiceiurile și preferințele lor.

Dar, în realitate, deși acești oameni par să aibă multe realizări, se pune întrebarea: Oare definiția lui Dumnezeu și cea creștinească nu este diferită?

Ioan Botezătorul nu a câștigat mulți bani și nu a avut multă popularitate, nu a avut realizări sportive sau intelectuale uimitoare și nu a clădit un imperiu comercial. El a trăit singur în deșert și a supraviețuit mâncând insecte. Însă realizarea lui a fost să deschidă calea lui Mesia și să îi anunțe venirea, chemând oamenii la mântuire. El a fost curajos și nu s-a compromis. A antrenat discipoli care apoi L‑au urmat pe Iisus. A fost conștiincios în chemarea sa, pentru care și‑a dat și viața. Acestea sunt reperele după care i‑a evaluat Iisus viața când a spus: „dintre cei născuți din femei, nu s‑a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul”.1

Iisus ne‑a învățat că măreția se atinge prin slujirea celorlalți: „Oricare va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru”.2 Așa a procedat și El; a renunțat la toate și a devenit un slujitor atunci când L‑a lăsat pe Tatăl Său în ceruri și a devenit om și a trăit printre oameni.

Și noi toți ne putem strădui să fim precum Hristos3 urmând exemplul lui Hristos, citind Cuvântul Său și petrecând timp cu El. Acesta este subiectul revistei de față.

  1. Matei 11:11
  2. Matei 20:26
  3. Vezi Romani 8:29.

Ronan Keane

Ronan Keane este editor executiv al revistei Activated (după care se traduce revista ContactS).