În cea de‑a doua parte din Matei capitolul 6, Iisus vorbește despre relația noastră cu lucrurile materiale. El începe prin a ne învăța despre prioritățile și atitudinile noastre corecte față de lucrurile materiale:

Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții; ci strângeți‑vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.1

În Palestina în timpul lui Iisus oamenii își păstrau valorile (bunuri sau monede) într‑un loc de păstrare sau o cutie solidă din casă,2 sau le îngropau sub podea sau în alt loc.3 Bogații aveau și haine scumpe, care erau în sine o formă de bogăție. Însă metalele prețioase se puteau coroda sau puteau fi furate, moliile puteau strica hainele, iar grâul stocat în hambare putea fi mâncat de șoareci; ideea fiind că posesiunile materiale sunt temporare și trecătoare, ele nu țin și nu ne urmează în viața de apoi.

Această idee apare și în Vechiul Testament:

Nu te chinui ca să te îmbogățești, nu‑ți pune priceperea în aceasta. Abia ți‑ai aruncat ochii spre ea și nu mai este; căci bogăția își face aripi și, ca vulturul, își ia zborul spre ceruri.4 Căci nicio bogăție nu ține veșnic.5

Este important să înțelegem  ce critică Iisus când ne spune să nu ne strângem comori pe pământ. Haide să privim mai întâi ce nu dezaprobă El. El nu vorbește împotriva posesiunilor materiale. Scriptura laudă furnicile că își depozitează mâncare pentru iarnă,6 și îi ceartă pe cei care nu se ocupă de nevoile familiei lor.7 Ni se spune, de asemenea, să ne bucurăm de lucrurile create de Dumnezeu.8 Deci, Iisus nu vorbește împotriva faptului de a avea posesiuni, de a face provizii pentru viitor și de a ne bucura de darurile pe care Dumnezeu ni le‑a dat.

Deci, despre ce vorbește Iisus? John Stott exprimă astfel:

Ceea ce interzice Iisus celor ce Îl urmează este acumularea egoistă de bunuri (nu vă strângeți pentru voi comori pe pământ); un trai extravagant și luxos; împietrirea inimii care nu simte nevoia colosală a celor mai puțin privilegiați; fantezia nebună că viața omului constă din abundența lucrurilor pe care le deține; și materialismul care ne priponește inimile în pământ … Cu alte cuvinte: „strângeți comori pe pământ” nu înseamnă cele necesare (să îți faci provizii responsabile pentru  viitor), ci să fii lacom (precum avarii care adună și materialiștii care vor tot mai mult). Acestea sunt lucrurile despre care ne avertizează Iisus.9

Iisus vorbește împotriva iubirii de lucruri materiale, când acumularea acestora devine țelul sau sursa bucuriei tale. Banii nu sunt răi, însă „iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor.”10

Există multe lucruri bune de urmărit, dar dacă sunt căutate din motive nepotrivite nu mai respectă învățăturile lui Iisus. Dacă ne îndepărtează de valorile împărăției lui Dumnezeu, atunci aceste comori sunt rele. De aceea este important ca, comoara noastră să fie cerească iar noi să ne aliniem inimile și mințile cu valorile lui Dumnezeu. După cum spunea George Müller: „Dacă îți aduni comori cerești, acestea îți îndreaptă inima către Cer”.

Apostolul Pavel a scris ceva asemănător:

Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți‑vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.11 Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngâmfe și să nu‑și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă‑i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să‑și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață.12 

Mai apoi Iisus vorbește despre a nu sluji la doi stăpâni: Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt; nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.13

Cuvântul grecesc tradus prin bani este mamōnas, care apare tradus și mammon, money (bani) sau bogăție. Iisus spune că dragostea, loialitatea și devotamentul nostru trebuie să fie față de Dumnezeu, mai presus de lucrurile materiale. Trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu și nu în banii, posesiunile sau orice alte lucruri materiale pe care le avem. Nu este nimic rău în banii înșiși, însă este greșit să ne lăsăm sub puterea lor și să le slujim.

 1. Matei 6:19-21
 2. Vezi Matei 13:52.
 3. Vezi Matei 13:44.
 4. Psalmul 23:4-5
 5. Proverbe 27:24
 6. Vezi Proverbe 6:6-8.
 7. Vezi 1 Timotei 5:8
 8. Vezi Eclesiastul 3:13; 1 Timotei 4:4.
 9. Stott, The Message of the Sermon on the Mount, 155.
 10. 1 Timotei 6:10
 11. Coloseni 3:1-2
 12. 1 Timotei 6:17-19
 13. Matei 6:24