Cineva ne privește

Grăbindu‑mă să ajung la o întâlnire de afaceri am trecut pe stradă pe lângă o cerşetoare cu un copil în braţe. Cerşetorii sunt ceva obişnuit în Caracas, Venezuela, acolo unde avea loc această întâmplare.

Dă‑i ceva. Am simţit că acea voce lăuntrică venea de la Iisus.

Dar arată de genul celor care vor cheltui banii pe droguri, am protestat eu şi am trecut mai departe.

Atunci cumpără‑i ceva de mâncare.

Chiar atunci am trecut pe lângă o tonetă ce vindea hotdog‑uri. Bine, pentru Tine.

Am comandat în grabă un hotdog şi m‑am întors să i‑l dau. Când i l‑am dat i‑am spus că Iisus o iubeşte şi m‑am oferit să mă rog cu ea. Femeia a acceptat şi ne‑am plecat amândoi capetele pentru a ne ruga, chiar acolo în stradă.

Câteva zile după aceea m‑am oprit la aceeaşi tonetă să îmi cumpăr şi eu un hotdog dar vânzătorul nu a acceptat să‑i plătesc. „Am văzut ce ai făcut zilele trecute,” mi‑a spus el. „Nu numai că i‑ai dat un hotdog acelei femei sărmane, dar te‑ai şi rugat cu ea. Eu sunt în locul acesta de 15 ani. Mii de oameni trec în fiecare zi pe lângă toneta mea dar nu am văzut niciodată aşa ceva! Tu nu trebuie să plăteşti niciodată ca să mănânci aici.”

Precum acel vânzător, şi Dumnezeu ne priveşte mereu şi „Tatăl tău,care vede în ascuns, îţi va răsplăti”.1

„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău”. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți”. În aceste două porunci se cuprinde toată Legea și Prorocii. – Iisus, Matei 22:37

Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. – 1 Corinteni 16:14

Un creștin dă dovadă de smerenie adevărată când arată blândețea lui Hristos, când este dispus să îi ajute pe alții, când vorbește frumos și se comportă altruist, ceea ce înalță și înnobilează cel mai sacru mesaj dat lumii noastre. – Ellen G. White (1827-1915)

  1. Matei 6:4