În Psalmul 27 citim că regelui David îi plăcea să contemple frumusețea lui Dumnezeu în Casa Domnului (templu) fiindcă acolo se păstrau artefacte care simbolizau intervenția lui Dumnezeu în folosul poporului Său. În ziua de azi avem un loc la fel de frumos și de uimitor unde să mergem; avem Cuvântul Său și pe Duhul Său cel Sfânt care să ne vorbească personal în inimă.

De fiecare dată când citești Biblia poți descoperi lucruri vechi și noi. Iată un exemplu de întâmplare din Biblie la care am meditat eu:

Este povestea lui Naaman din 2 Regi capitolul 5, căpetenia oștirii împăratului Siriei, care avea succes, poziție, avere și multă stimă. Dar s‑a îmbolnăvit de lepră și a trebuit să stea în izolare și de aceea a început să‑și piardă poziția pentru care a muncit atât de mult.

Soția lui avea o slujnică tânără evreică care i‑a spus: „Dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l‑ar tămădui de lepra lui”.1

Naaman merge la regele Siriei și îi explică de ce dorește să se vadă cu profetul din Samaria. Atunci regele Siriei îi permită să plece și îi dă o scrisoare către regele Israelului în care explică motivul pentru care Naaman trece prin țara lui.

Naaman se pornește să‑l caute pe Elisei în Samaria, pregătit să plătească o sumă mare de bani ca să fie vindecat. Se aștepta ca regele Israelului să‑i poruncească lui Elisei să‑l vindece și era sigur că Dumnezeul lui Israel îi va împlini cererea la vederea plății consistente și datorită importanței lui Naaman pe scara socială.

Însă când Naaman și însoțitorii lui ajung la casa lui Elisei sunt primiți de un slujitor al profetului, iar servitorul îi transmite că trebuie să meargă la râul Iordan și să se scalde de șapte ori în el. Naaman a luat‑o ca pe o insultă și a plecat mânios. Însă unul din slujitorii săi, care venise cu el în călătorie, i‑a sugerat că nu avea nimic de pierdut să încerce să vadă dacă funcționează ceea ce i s‑a spus. Naaman s‑a calmat, s‑a smerit, s‑a dus la râul Iordan unde s‑a scufundat de șapte ori și a fost vindecat în mod miraculos!

În cartea Counterfeit Gods (Dumnezei falși), Timothy Keller ne spune că această întâmplare relatată în Biblie este plină de învățăminte chiar și pentru societatea noastră contemporană. Cultura noastră consideră ca prioritar să avem succes, o poziție socială și un statut economic înalt – tot ce a avut Naaman. Naaman s‑a descurcat bine pentru sine. Credea că își poate folosi relațiile și bogăția când a apelat la Elisei și la Dumnezeu evreilor. Dar a aflat că adevăratul Dumnezeu al universului „nu este o extensie a culturii, ci El transformă cultura, nu este controlabil ci un Domn suveran… a cărui salvare nu poate fi câștigată ci doar primită.”2

Și noi, precum Naaman, poate avem dorința ca Dumnezeu să facă un spectacol impresionant atunci când ne răspunde la rugăciuni. El face uneori lucruri uimitoare, dar nu întotdeauna. După cum arată și această poveste, de cele mai multe ori El ne cere să facem lucruri simple și smerite. Lui Naaman i s‑a spus să se scalde și la început a fost ofensat, i s‑a părut o insultă la adresa mândriei și statutului său social. Azi ni se spune să ne scăldăm în apa Cuvântului lui Dumnezeu.3

Când revenim din nou și din nou la Cuvântul Său, acesta devine bucuria și prioritatea noastră, tot așa cum a fost important pentru regele David să privească frumusețea lui Dumnezeu și să mediteze despre ceea ce este El și ceea ce face. Când trecem prin dificultăți, când ne împiedicăm în drumul nostru, când suferim dezamăgiri grele, Cuvântul este singura resursă care ne susține din nou și din nou.

Când Naaman s‑a dus la Iordan și s‑a spălat „după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s‑a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s‑a curățat.” Iar Iisus ne spune: „Acum sunteți curați din pricina Cuvântului pe care vi l‑am spus.”4 Cuvântul Său ne curăță și ne regenerează sufletul. Iar de‑a lungul anilor, când privim tot mai adânc în el ajungem să ne bucurăm mai deplin de el și să‑l înțelegem mai bine, iar credința noastră devine mai puternică. Acest lucru simplu, să mergem la Cuvântul lui Dumnezeu, ne schimbă motivarea, identitatea, viziunea și faptele.

  1. 2 Regi 5:3
  2. Timothy Keller, Counterfeit Gods(Dumnezeu falși), capitolul 4 „Seducția succesului”
  3. Vezi Ioan 8:31, Efeseni 5:26, Tit 3:5, Psalmul 119.
  4. Ioan 15:3