Acum și pentru totdeauna

Odată cu începutul de an mulţi privesc înainte cu o oarecare îngrijorare pentru ceea ce le rezervă viitorul, lor, familiilor lor şi prietenilor, cât şi lumii în general. Este încurajator de ştiut că, indiferent de ceea ce ne rezervă viitorul şi indiferent de problemele şi dificultăţile cărora le vom face faţă, Iisus doreşte să ne ajute. Dacă L‑ai primit pe Iisus ca Mântuitor, atunci poţi conta pe grija Lui specială.

Am descoperit că unele dintre cele mai impresionante pasaje din Evanghelii sunt capitolele 14-17 din Evanghelia după Ioan. Iisus petrecea timp cu cei mai apropiaţi ucenici vorbind cu ei, învăţându‑i, rugându‑se pentru ei şi încurajându‑i – pregătindu‑i pentru faptul că El urma să părăsească curând tărâmul fizic şi explicându‑le că Duhul Său va rămâne în continuare cu ei.

Le‑a reamintit că El era calea lor către Rai1 şi că va pregăti acolo un loc pentru ei.2 Le-a promis să le răspundă la rugăciuni.3 Le-a spus despre Duhul Sfânt.4 Le-a promis o pace sufletească supranaturală.5

I‑a învăţat despre importanţa faptului să rămână aproape de El în spirit, ca să poată trăi aşa cum şi‑ar fi dorit El pentru ei.6 I‑a numit prietenii Lui.7 I‑a încurajat să dăruiască şi altora dragostea şi adevărul Său şi le‑a promis să‑i răsplătească pentru aceasta prin faptul că le va răspunde la rugăciuni şi va lucra El însuşi prin ei.8 Le‑a promis har şi pace în mijlocul problemelor şi a afirmat cu siguranţă că El învinsese deja lumea9 – „lumea” reprezentând toate lucrurile lipsite de Dumnezeu care subjugă acum lumea temporală.

Apoi s‑a rugat pentru ucenicii Săi. „Nu Te rog să‑i iei din lume, ci să‑i păzeşti de cel rău [Diavolul]. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. Sfinţeşte‑i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. Cum M‑ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i‑am trimis şi Eu pe ei în lume”.10

Nu este uşor să trăieşti în lume şi să nu fii aruncat încoace şi încolo de „valurile” necazurilor acestei lumi, dar nici imposibil să rezişti. Secretul este să te uiţi ţintă la Iisus, „Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre”11 şi să te încrezi în El să te ţină la suprafaţă.12

El a promis să fie cu tine, acum şi pentru totdeauna, la bine şi la greu,13 şi nimic nu te poate despărţi de El şi de grija Lui iubitoare.14

 1. Vezi Ioan 14:6.
 2. Vezi Ioan 14:2-3.
 3. Vezi Ioan 14:13-14.
 4. Vezi Ioan 14:16,26.
 5. Vezi Ioan 14:27.
 6. Vezi Ioan 15:1,3-5.
 7. Vezi Ioan 15:15.
 8. Vezi Ioan 15:8,16.
 9. Vezi Ioan 16:33.
 10. Ioan 17:15-18
 11. Evrei 12:2
 12. Vezi Matei 14:25-31.
 13. Vezi Evrei 13:5.
 14. Vezi Romani 8:37-39.