Îi vizitasem pe unii dintre copiii și nepoții mei iar acum așteptam să mă urc în avion la Poarta 56. Liniștea a fost nepoliticos întreruptă de o voce tare din difuzor: „Anunț pre-îmbarcare: Toți cei cu copii mici, tot personalul militar în serviciu, cei cu handicap sau în căruț cu rotile, vă rugăm să vă îmbarcați”.

Am zburat de multe ori, însă de data asta ceva mi‑a atras atenția. Unul dintre soldați avea piciorul în ghips, altul era împins în căruț cu rotile, în vreme ce altul nu părea să aibă vreo dizabilitate. Probabil că erau în drum spre casă să se bucure de sărbători cu cei dragi. Apoi mi‑a venit în minte că există soldați care suferă de sindromul de stres post-traumatic. Mama mea avea multă compasiune pentru ei.

Era la scurt timp după Crăciun și mi‑am amintit de câteva versuri din cântecul lui John Lennon, scris cu ani în urmă. Începe așa: „Deci acum e Crăciunul și tu ce­‑ai făcut? Un an a trecut și altul începe.” Ideea principală era despre pace și să se oprească toate războaiele. Apoi pentru Anul Nou: „Să sperăm că este un an bun, fără nicio frică”.1

Cuvântul „war” („război”) vine de la cuvânt din germana veche „werra”, ceea ce înseamnă confuzie, sau să provoci confuzie. În prima epistolă a lui Pavel către corinteni el ne spune: „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii (confuziei), ci al păcii”.2 Iar Ioan scrie că „dacă zice cineva ʼEu iubesc pe Dumnezeuʼ și urăște pe fratele său este un mincinos; căci cine nu iubește pe fratele său pe care‑l vede, cum poate să iubescă pe Dumnezeu, pe care nu‑L vede?”3

În aproximativ anul 760 îdH, Isaia a profețit că în viitoarea domnie a lui Hristos pe pământ nu vor mai fi războaie. „El va hotărî între un mare număr de popoare; așa încât din săbiile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare; niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul”.4

Noi anticipăm un viitor mai bun în care va fi iubire, vor fi râsete și pace pentru totdeauna. În ziua aceea vom fi eliberați de războaie și vom avea pace reală adusă de Dumnezeu și de împărăția Sa pentru totdeauna.

  1. „Happy Xmas” (War is over), John Lennon, 1971
  2. 1 Corinteni 14:33
  3. 1 Ioan 4:20
  4. Isaia 2:4