În ce fel te poate ajuta în viață citirea Cuvântului lui Dumnezeu?

Hrană sufletească care te întăreşte şi te ajută să creşti. Tot aşa cum trupul tău are nevoie de hrană ca să supravieţuiască şi să se întărească şi sufletul tău are nevoie de hrană spirituală din Cuvântul lui Dumnezeu. Această mică analogie apare de multe ori atât în Vechiul cât şi în Noul Testament: 

Când Iisus a spus: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”1 l‑a citat de fapt pe Moise. 

În momentele sale de suferinţă Iov declară: „N‑am părăsit poruncile buzelor Lui; mi‑am plecat voia la cuvintele gurii Lui”.2

În Psalmul 119 Regele David îi spune Domnului: „Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea!”.3 

Apostolul Petru, scriind primilor creştini, îi sfătuieşte: „ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat [Cuvântul]”.4

Profunzime în relaţia cu Iisus. Când Îi ceri lui Iisus să vină în inima ta începi o relaţie personală, minunată şi satisfăcătoare cu El. El doreşte să‑ţi fie cel mai bun prieten, sfătuitor, profesor, călăuzitor şi multe altele! Modalitatea prin care poţi să‑L cunoşti mai bine este prin Cuvântul Său. În mod special cele patru Evanghelii dezvăluie natura Lui, personalitatea, puterea şi dragostea Sa. 

El doreşte ca relaţia Sa cu tine să fie în dublu sens, o relaţie în care fiecare parte primeşte şi contribuie. Prin citirea Cuvântului vei descoperi nu numai ce are El să‑ţi ofere dar şi ce ar dori de la tine. 

Priveşte cuvintele Sale precum o scrisoare de dragoste pentru tine de la Cel care te cunoaşte şi căruia îi pasă de tine mai mult decât oricine altcineva. 

Adevăr şi libertate. Astăzi, oriunde priveşti, cineva comercializează „adevărul” sub forma vreunei cărţi noi, vreunui program sau vreunui produs nou. Pe cine să crezi – şi cât de mult te va costa? 

Ei bine, Iisus are articolul autentic. „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu” a promis El „sunteţi într-adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi”.5 

Poţi fi sigur că Biblia spune adevărul. Familiarizează‑te cu principiile sale şi vei avea un standard după care să măsori toate lucrurile. 

Progres în credinţă. Credinţa provine din auzirea și acceptarea Cuvântul lui Dumnezeu.6 Ca să progresăm în credință și să devenim creștini maturi avem nevoie să citim și să credem Cuvântul lui Dumnezeu.7 Cu cât îl citeşti şi îl studiezi mai mult, cu o minte deschisă şi o inimă receptivă, cu atât credinţa și înțelegerea ta vor creşte. 

O viață în bucuria Sa. Fericirea de durată se obţine prin urmarea exemplului de dragoste a lui Iisus, ceea ce ştii să faci din Cuvântul Său. Iisus a spus: „Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămânea în dragostea Mea… v‑am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi şi bucuria voastră să fie deplină”.8

Satisfacţie şi linişte sufletească. Studiind Cuvântul lui Dumnezeu ajungi să‑i înţelegi planurile. Aceasta îţi va da credinţa că, în ciuda situaţiilor din jurul tău, El are totul sub control şi vrea ce este mai bine pentru tine. „Împrieteneşte‑te, deci, cu Dumnezeu şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire”.9 Când te copleşesc dezamăgirile, obstacolele şi necazurile, fă‑ţi puţin timp să citeşti din Cuvântul lui Dumnezeu şi vei vedea din nou lucrurile din perspectiva corectă. 

Răspunsuri și soluții. Când ai întrebări Domnul are răspunsuri, iar când ai probleme El are soluţii. Citind Cuvântul scris al lui Dumnezeu sau ascultându‑i călăuzirea personală atunci când te rogi, poţi găsi puterea să înfrunți orice problemă vei avea în viață. Odată ce te‑ai familiarizat cu principiile spirituale, cu înţelepciunea divină şi cu sfaturile practice din Cuvântul scris, Domnul te va ajuta să ştii cum să le aplici pentru întrebările şi problemele din viaţa ta. Cuvântul Său va fi precum o lumină care îţi va lumina calea.10

Descoperi voia lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan pentru viaţa ta. El ştie ce este cel mai bine pentru tine. Deci, dacă înveţi să‑L laşi să te direcţioneze în deciziile tale atunci poți avea încredere că El le va rezolva pe toate până la urmă. Dar cum poţi afla opţiunea pe care Dumnezeu o consideră cea mai bună pentru o anumită situaţie? Cum afli „voia lui Dumnezeu”? 

Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie este voia lui Dumnezeu, sigură și revelată. Deci, când trebuie să iei o decizie, uită‑te la tot ce a spus El înainte. Modelează‑ţi decizia după o situaţie asemănătoare din Cuvânt, sau după principiile fundamentale din Cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea îi poţi cere lui Dumnezeu să‑ţi vorbească direct în inimă şi să‑ţi arate care este voia Sa pentru tine şi situaţia ta aparte. 

Cuvântul lui Dumnezeu are, de asemenea, puterea să‑ţi schimbe punctul de vedere în ceea ce priveşte problemele vieţii. Te va face să fii „transformat prin înnoirea minţii tale, ca să poţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită”.11

Exemple de viaţă creştinească. Biblia este plină de istorisiri despre oameni obişnuiţi, bărbaţi şi femei, care, prin credinţa şi dragostea lor de Dumnezeu au reuşit să treacă prin multe dificultăţi şi astfel să ocupe un loc de cinste înaintea Lui. Exemplele lor ne pot învăţa multe lucruri şi ne pot întări credinţa. Există, de asemenea, şi multe istorisiri încurajatoare despre dragostea şi grija lui Dumnezeu pentru copiii Săi, despre protecţia Sa şi despre suplinirea nevoilor lor, cât şi exemple despre ceea ce să nu facem şi despre consecinţele violării principiilor Sale spirituale. „Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde”.12

Promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis în Cuvântul Său să‑i protejeze și să‑i păzească pe copiii Săi, să le dea cele necesare traiului și să fie cu ei în momentele dificile. Unele dintre promisiunile Sale sunt universale, precum: „Oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit”.13 Altele au fost făcute pentru anumiţi indivizi sau grupuri de indivizi dar sunt disponibile şi pentru alţii care se află în situaţii similare şi‑i cer lui Dumnezeu să intervină pentru ei așa cum a făcut pentru ceilalți. 

Pe măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, te familiarizezi cu promisiunile Sale şi înveți să le revendici în rugăciunile tale. Aceasta arată că ai credinţă în Cuvântul Său.

Mai multă dragoste. Porunca lui Hristos „să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”14 este greu de urmat atunci când „aproapele” tău – persoana cu care interacţionezi în mod regulat – este un om dificil să te înțelegi cu el, darămite să‑l iubeşti. De unde să ai acel „har creştinesc” să treci cu vederea că şeful e cam dominant, sau colegul cam gelos, sau vecinul mai gălăgios, sau ceva chiar mai rău? Cum înveţi să iubeşti aşa cum a iubit Iisus? Pe măsură ce te apropii de Dumnezeu prin Cuvântul Său, Duhul Său cel Sfânt te va ajuta să fii mai înțelegător, mai milostiv şi mai tolerant cu ceilalţi.15

 1. Matei 4:4; Deuteronom 8:3
 2. Iov 23:12
 3. Psalmi 119:103
 4. 1 Petru 2:2
 5. Ioan 8:31-32
 6. Vezi Romani 10:17
 7. Vezi 1 Petru 2:2.
 8. Ioan 15:10-11
 9. Iov 22:21
 10. Vezi Psalmul 119:105
 11. Vezi Romani 12:2.
 12. Romani 15:4
 13. Ioel 2:23; Romani 10:13
 14. Matei 22:39
 15. Vezi Galateni 5:22-23.