Stresul nu este amuzant deloc. Fie că eşti un student care învaţă frenetic pentru un examen important, fie că eşti un părinte care jonglează cu îndatoririle de serviciu şi de familie, fie că te confrunți cu o problemă serioasă de sănătate, fie că te chinui să te menţii la curent în profesia sa, sau te lupți să stai pe picioare în această economie instabilă, simţi efectele extenuante ale stresului.

Poate cauzele principale ale stresului s‑au schimbat de când a fost scrisă Biblia, însă sfaturile şi promisiunile biblice în legătură cu acest subiect sunt la fel de valabile acum precum au fost şi cu mii de ani în urmă.

Dumnezeu promite pace celor ce apelează la El.

Domnul dă tărie poporului Său, Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace. —Psalmul 29:11

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. —Matei 11:28

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. —Ioan 14:27

Contracarează îngrijorarea cu rugăciunea.

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile. —Filipeni 4:6-7

Încredinţează‑ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. —Psalmul 55:22

Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. —1 Petru 5:7

Stai aproape de Dumnezeu.

Împrieteneşte‑te, deci, cu Dumnezeu, şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire. —Iov 22:21

Voi merge Eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă. —Exodul 33:14

Celui cu inima tare, Tu‑i chezăşluieşti pacea; da, pacea, căci se încrede în Tine. —Isaia 26:3

Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin. —Psalmul 16:8

Încrede‑te în iubirea şi grija statornică a lui Dumnezeu.

Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi, nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii. —Matei 10:29,31

El, care n‑a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L‑a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? —Romani 8:32

Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. —Romani 8:38-39