Aveam 21 de ani când am citit pentru prima oară din Biblie. Cineva îmi sugerase să încep cu Evanghelia după Ioan, însă pe atunci ştiam atât de puţine despre Biblie încât nu am înţeles că Evangheliile sunt 4 istorisiri separate ale vieţii şi activităţii lui Iisus. Aşa că am început de unde mi s‑a părut mai firesc, adică de la începutul Noului Testament, cu Evanghelia după Matei.

Până să ajung la Evanghelia după Ioan am fost fascinat de Iisus. El a avut răspunsul perfect pentru fiecare întrebare şi a ştiu întotdeauna ce să facă. Dar, mai mult decât atât, Iisus părea că mă înţelege chiar şi pe mine şi că ştie exact de ce am nevoie. Cuvintele Lui erau puternice şi pline de viaţă. El era viu! Cuvintele Sale au străbătut 2000 de ani şi au ajuns să mă atingă într‑un fel cum nu mai simţisem niciodată până atunci. Când am ajuns şi la Ioan 15:15 – „V‑am numit prieteni, pentru că v‑am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu” – am simţit că Îmi vorbeşte direct mie. Iisus m‑a numit prietenul Lui! M‑a impresionat într‑atât că nu am mai putut ţine doar pentru mine. Trebuia să spun la toată lumea.

Cu câteva luni înainte mă rugasem să‑L primesc pe Iisus ca Mântuitor însă schimbarea substanţială nu a avut loc decât atunci când am început să citesc cuvintele Sale cu inima deschisă şi receptivă. Cuvintele Sale erau puternice, erau vii şi, cel mai important, îmi erau foarte personale. Iar lucrurile au mers din ce în ce mai bine. După câtva timp am descoperit că Iisus poate vorbi direct și personal și celor ce Îl urmează în ziua de azi și le poate da călăuzire personalizată pentru viețile și situațiile lor.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. – Ioan 3:16

Dacă nu ai primit încă darul lui Iisus al vieții veșnice și nu ai început o relație personală cu El, o poți face chiar acum rugându‑te astfel:

Îți mulțumesc, Iisus, că Ți‑ai dat viața pentru mine. Te rog să vii în inima mea, să mă ierți pentru lucrurile rele pe care le‑am făcut, să mă umpli cu Duhul Tău și să‑mi dai darul Tău al vieții veșnice. Amin.