În noaptea în care Iisus s‑a născut, Luca ne spune că erau niște păstori pe dealurile din apropiere care își păzeau turmele. Un înger a apărut și le‑a vestit nașterea Mântuitorului, apoi cerul s‑a luminat de o mulțime de îngeri care îi dădeau slavă lui Dumnezeu și spuneau: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui”.1

Acea noapte semnifică un nou început în relația lui Dumnezeu cu omenirea. Nașterea lui Iisus la Betleem este sfârșitul erei dominate de zdrobire și începutul unui capitol nou, cu vindecare, iertare și promisiunea mântuirii, un început nou pentru toți cei care îl primesc pe Iisus ca Domn și Mântuitor.

Crăciunul este o împrejurare festivă dar, în același timp poate fi și un moment de reflecție, de descoperire și de schimbare. Presupun că viețile acelor păstori n‑au mai fost la fel după acea noapte, cât și a altor miliarde de oameni de atunci încolo.

Cât despre mine, această ilustrare a noilor începuturi mi se aplică personal. După un deceniu de implicare în producerea revistei Activated (ContactS) acesta este ultimul meu număr în calitate de editor. Dar nu vă îngrijorați. Activated (ContactS) va continua lună de lună, cu Gabriel și Sally García ca editori, și aștept cu nerăbdare să continui să o citesc și eu.

Din partea mea și a tuturor celor din echipa de redacție, vă urăm un Crăciun fericit și un nou an plin cu binecuvântările lui Dumnezeu și în grija Sa!

  1. Luca 2:14