O dragoste necondiționată

Când mă gândesc cum să Îl descriu pe Dumnezeu printr‑o singură propoziție ceea ce îmi vine în minte este: „o dragoste necondiționată”. Dumnezeu este, bineînțeles, multe lucruri și nu poate fi limitat la o singură propoziție sau un termen, dar după cum știm din 1 Ioan 4:8, Dumnezeu este dragoste. Aceasta este natura Sa, esența a ceea ce este El. Este una din trăsăturile Sale fundamentale de caracter. Nu înseamnă că El iubește tot ce facem – căci suntem păcătoși – și nici nu trece cu vederea păcatele și greșelile noastre, cu toate acestea El își iubește necondiționat copiii și ne iartă dacă suntem suficient de smeriți să ne cerem iertare.

Se merită să ne gândim puțin la dragostea necondiționată a lui Dumnezeu. Suntem prinși atât de ușor în ritmul alert al vieții încât uităm unele adevăruri fundamentale care ne‑ar aduce bucuria, pacea și încrederea de creștini. Natura iubirii divine, necondiționată și universală, este un lucru cu adevărat uimitor. De prea multe ori ceea ce noi vedem în societate este o dragoste determinată de valoarea pe care o poate oferi celălalt, iar când respectivul nu mai are nicio valoare sau nu mai este necesar, atunci și dragostea dispare. Cu dragostea lui Dumnezeu nu este așa. El se bucură de compania noastră și vrea să fie prieten cu noi. Dragostea profundă și constantă a lui Dumnezeu Îl motivează să cheme neîncetat fiecare ființă umană pe care a creat‑o să intre în relație cu El.

Când mă gândesc la dragostea lui Iisus pentru mine simt în inimă recunoștință, smerenie și uimire. Mă face să doresc să fiu mai mult precum Iisus. Să fiu mai bun cu ceilalți. Mai generos. Mai grijuliu. Să am o dragoste necondiționată față de ceilalți și să îi respect în calitate de ființe umane create după chipul și asemănarea Sa, indiferent de situația lor.1 Este o cerință înaltă, fiindcă noi suntem oameni, supuși greșelilor și incapabili de a arăta celorlalți o dragoste inepuizabilă precum dragostea pe care ne‑o arată Dumnezeu nouă. Și totuși suntem chemați să fim precum Hristos, ceea ce implică să emanăm natura Sa și să facem ce putem să arătăm iubirea Lui necondiționată celor din jurul nostru.

În calitate de creștini ar trebui să ne străduim să fim mai mult precum Iisus în orice fel, ceea ce include să ne întărim mușchii „iubirii necondiționate”. Să ne uităm acum la trei pași prin care putem progresa în acest aspect al vieții noastre spirituale.

  1. Începe cu tine însuți. Știind că Dumnezeu ne iubește complet în ciuda greșelilor și defectelor noastre ne garantează că suntem iubiți, prețuiți, valoroși în ochii lui Dumnezeu și pentru totdeauna copii ai Săi. Astfel avem mai degrabă abilitatea pe a‑i iubi pe ceilalți. Dacă nu te simți tu însuți iubit necondiționat de Dumnezeu îți va fi foarte greu să oferi altcuiva dragostea și susținerea Sa.

Ce trebuie să faci: Acceptă dragostea necondiționată a lui Dumnezeu. Recunoaște‑ți limitele și slăbiciunile și bucură‑te de promisiunea lui Dumnezeu: „Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită”.2

  1. Cu cât suntem mai aproape de Iisus, suntem conductori mai buni ai iubirii lui Dumnezeu ce curge prin noi pentru cei din jurul nostru. „Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt”.3

Ce trebuie să faci: Stai aproape de Iisus prin rugăciune regulată și citirea Cuvântului Său. Cere‑I să fii umplut din nou cu Duhul Sfânt.

  1. Dacă medităm asupra iubirii lui Dumnezeu ne plasăm într‑o stare sănătoasă de spiritualitate.Dacă ne gândim la iubirea lui Dumnezeu și la sacrificiul suprem pe care El l‑a făcut când L‑a trimis pe Iisus să moară pentru păcatele noastre, ca noi să putem găsi împăcarea cu El, găsim motivarea de a‑L urma mai îndeaproape, de a ne depăși păcatele și de a permite Duhului Său să ne călăuzească și să ne dea puterea să‑L slujim. „Cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului”.4

Ce trebuie să faci: Petrece mai mult timp cu Iisus astfel încât mintea ta să fie la „lucrurile Duhului”. În felul acesta îți va veni mai firesc să te comporți precum Iisus. Pe mine mă ajută să citesc regulat 1 Corinteni 13:4-8 și astfel să îmi recanalizez gândurile și faptele să fie mai iubitoare și călăuzite de Duhul lui Dumnezeu.

Noi, cei care ne‑am născut din nou prin acceptarea lui Iisus ca Mântuitor suntem binecuvântați din abundență. Nouă ni s­‑au dat atât de multe – iertarea de păcate, viața veșnică și iubirea, ajutorul și călăuzirea lui Dumnezeu. Pe măsură ce progresăm în dragostea lui Dumnezeu îi putem încuraja și pe frații și surorile noastre în Domnul și îi puteam ajuta și pe alții să se apropie de El. 1 Ioan 4:7 spune: „Preaiubiților, să ne iubim unii pe alții; căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu”. Eu vreau să fiu „născut din Dumnezeu”. Îmi doresc cu adevărat să Îl cunosc pe Dumnezeu, iar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că iubirea de oameni este calea spre acest țel.

  1. Vezi Romani 12:10; 1 Petru 2:17.
  2. 2 Corinteni 12:9
  3. Romani 5:5
  4. Romani 8:5