„Prea iubitul meu vorbeşte şi-mi zice: Scoală-te, iubito, şi vino, frumoaso!”.[Cântarea Cântărilor 2:10]

Marta a fost unul dintre oamenii care au învăţat să preţuiască mai presus de orice pacea şi inspiraţia date de Iisus. Odată, când Iisus era în vizită la ei, ea era atât de ocupată cu îndatoririle casei că se grăbea şi fumega, dar în graba ei nu ţi-a făcut timp pentru El.[Vezi Luca 10:38-42.] Iată aici o lecţie pentru noi toţi.

Doamne, ajută-mă să vin la Tine ca să mă bucur de compania Ta.
Luaţi aminte şi veniţi la Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi. – Isaia 55:3
Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi. – Iacov 4:8

 Aşa cum păsările îşi au cuibul lor… şi căprioara tufişuri şi codrii… şi noi trebuie să ne alegem în fiecare zi un loc… în care să ne retragem uneori ca să ne împrospătăm şi să ne relaxăm. – Sf. Francisc de Sales (1567-1622)

Doamne, ajută-mă să-mi fac loc în ziua mea aglomerată să stau în linişte în prezenţa Ta.

Dumnezeu este o fiinţă calmă, care sălăşluieşte în eternitatea calmă. De aceea şi sufletul tău trebuie să ajungă o apă calmă şi limpede, în care să se poată reflecta lumina gingaşă a lui Dumnezeu. – Gerhard Tersteegen (1697–1769)

Doamne, ajută-mă să găsesc nu numai un loc liniştit, dar să mă liniştesc şi eu.

[Iisus] nu a venit numai să aducă pâine; El a spus: „Eu sunt pâinea”. El nu a venit doar să aducă lumină; El a spus: „Eu sunt lumina”. El nu a venit doar ca să arate uşa; El a spus „Eu sunt uşa”. El nu a venit doar ca să numească un păstor; El a spus: „Eu sunt păstorul”. El nu a venit doar ca să arate drumul; El a spus: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa”. – J. Sidlow Baxter (1903–1999)

Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică. – Ioan 3:36

De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El. – Evrei 7:25

Cred în Tine, Iisus. Aş dori să te cunosc mai bine cu fiecare zi şi să mă pregătesc pentru o viaţă alături de Tine.