Fără favoritisme

Dacă te‑aș ruga să descrii misiunea lui Iisus cu oamenii, ce ai spune? Este o întrebare importantă fiindcă El ne‑a chemat să‑I fim reprezentanți în lume și trebuie să ne gândim cum putem reflecta mai bine iubirea Lui urmându‑i exemplul.

Ceea ce Iisus are de oferit satisface cele mai profunde nevoi ale fiecărui om care vine la El. Depășește tot ce are această lume de oferit și are puterea să transforme pe oricine. El a venit să dăruiască aceeași dragoste care i‑a transformat pe păstorii de pe câmp tot așa cum i‑a transformat și pe radicalii zeloși, sau pe liderii religioși, sau pe centurionul roman sau pe copilașii care se strânseseră în jurul Lui. El dăruiește gratuit fiecăruia care caută să afle adevărul.

Iisus iubește necondiționat! El privește dincolo de greșeli și aparențe, și chiar dincolo de cuvintele și acțiunile de fațadă și se uită la inima disperată să găsească speranță și adevăr. El promite că nu va îndepărta pe niciun om care vine la El.1 Nevoile fiecărui om Îi sensibilizează inima și ar trebui să ne sensibilizeze și pe noi, indiferent dacă respectivul om este un cerșetor de pe stradă, un demnitar al orașului, un om obișnuit care se străduiește zi după zi să trăiască sau un coleg cu care nu prea avem tangență.

Iisus iubește fiecare om de pe pământ tot atât de mult cât mă iubește pe mine. Iubirea lui Iisus nu a fost niciodată rezervată unui anumit grup. El i‑a iubit pe fariseii care au venit la El în căutarea adevărului tot atât cât i‑a iubit pe mireni. L‑a iubit pe centurionul roman tot atât cât l‑a iubit pe leprosul pe care l‑a vindecat cu atingerea Sa. Iisus a iubit‑o pe femeia prinsă în adulter tot atât cât și‑a iubit ucenicii. L-a iubit pe tânărul conducător tot atât cât a iubit‑o pe văduva cu bănuțul ei. Indiferent cine erau sau ce făceau, Iisus i‑a iubit într‑atât încât a murit pentru ei.

Dacă dorim să Îi urmăm exemplul atunci trebuie să facem și noi la fel. Asta înseamnă să ne deschidem inimile, așa cum a făcut Iisus, și să împărtășim dragostea Lui cu cei în nevoie.

  1. Vezi Ioan 6:37.