Recent citeam despre istoria Crăciunului şi despre modul cum s-au format diferite tradiţii de Crăciun, inclusiv unele care au ca sursă ritualuri sau festivaluri păgâne, şi m-a frapat să aflu că unul dintre cele mai fundamentale adevăruri despre Iisus este că El ne acceptă pe fiecare dintre noi la nivelul la care suntem.

Iisus a spus că El nu va respinge nici un om ce vine la El. 1 Cercul Său de prieteni nu este un club exclusivist cu cerinţe stricte. De fapt, El face mai mult decât să ne accepte; de obicei El este cel care se adaptează la nevoile noastre.

Este interesant de observat cum a făcut întocmai lucrul acesta când a fost pe pământ. Când a fost cu Nicodim – un om educat din înalta clasă a preoţimii, cu cunoştinţe solide de teologie – Iisus a vorbit în aşa fel încât să-i trezească interesul şi să-i stimuleze intelectul. 2 Când era cu copiii, El îi lua în braţe şi le vorbea cu blândeţe. 3 Când a fost în preajma vameşilor şi a păcătoşilor, a intrat în casele lor şi a mâncat, a băut şi a râs cu ei. 4 De vreo două ori, după ce a vorbit unei mulţimi de oameni, Iisus a ştiut că grija lor cea mai mare era mâncarea, aşa că i-a hrănit. 5 Fie că era cu o mulţime de oameni sau doar cu unul singur, Iisus a făcut tot ce era necesar pentru ca fiecare om să simţă că El îl iubeşte.

Aşa Şi-a trăit Iisus întreaga Sa viaţă. El a venit în trup uman şi s-a murdărit împreună cu noi. S-a confruntat cu lucrurile noastre de zi cu zi, cu foametea şi cu oboseala. Poate că uneori a fost şi descurajat. Însă a trăit viaţa umană ca să poată simţi ceea ce simţim noi şi ca să poată înţelege lucrurile care sunt importante pentru noi.

El poate lua lucrurile pe care tu le cunoşti şi le iubeşti – lucrurile care sunt importante pentru tine, cum ar fi tradiţiile tale de Crăciun – şi le poate da o semnificaţie mai mare.

Anul acesta, atunci când sărbătoreşti Crăciunul, când deschizi cadouri, cânţi colinde şi mânânci mâncare bună, fie ca acestea să-ţi amintească de dragostea nemărginită a lui Iisus pentru tine. Indiferent de originea acestor tradiţii, poţi face ca ele să-ţi reamintească de darul minunat pe care Iisus ni l-a dat fiecăruia dintre noi atunci când a venit pe pământ, când a trăit şi a murit pentru noi.

  1. Vezi Ioan 6:37.
  2. Vezi Ioan 3:1-21.
  3. Vezi Marcu 10:13-16.
  4. Vezi Matei 9:10.
  5. Vezi Matei 14:13-21; Marcu 6:30-44; Luca 9:10-17; Ioan 6:1-15.