De ce este important să petreci timp singur cu Dumnezeu?

Toate relațiile necesită timp. Relația cu Dumnezeu, deși este diferită în multe feluri de celelalte relații, urmează totuși regulile celorlalte relații. Biblia este plină de comparații care ne ajută să le transpunem în relația noastră cu Dumnezeu. Spre exemplu, Hristos este prezentat ca mire, iar biserica ca mireasă. … Relația dintre ei presupune timp petrecut între ei, singuri. O altă relație este cea între tată și copil. Relațiile parentale apropiate implică timpul pe care copiii și părinții îl petrec, „doar ei”, împreună. Nu este nicio diferență față de timpul petrecut cu Dumnezeu. Când petrecem timp, singuri, cu Dumnezeu, ne apropiem de El și ajungem să‑L cunoaștem într‑un mod mai diferit decât în situațiile de grup.

Dumnezeu dorește timp, singur, cu noi. El dorește o relație personală cu noi. El ne‑a creat ca indivizi, ne‑a plămădit în pântec. 1 Dumnezeu cunoaște cele mai intime detalii ale vieților noastre, până și numărul firelor de păr din capul nostru. 2 El cunoaște fiecare vrăbiuță și noi suntem mai importanți decât multe vrăbiuțe. 3 El ne invită să venim la El și să Îl cunoaștem. 4 Când dorim să Îl cunoaștem mai intim pe Dumnezeu, Îl vom căuta dimineața devreme 5 și vom petrece timp cu El. Vom fi precum Maria, care a stat la picioarele lui Iisus și L‑a ascultat. 6 Vom flămânzi și vom înseta după neprihănire și vom fi săturați. 7

În Vechiul Testament vedem că Dumnezeu își cheamă profeții să vină la El singuri. Moise s‑a întâlnit cu Dumnezeu când era singur, odată la rugul aprins și apoi pe Muntele Sinai. David, a cărui numeroși psalmi reflectă o relație încrezătoare, de familiaritate, cu Dumnezeu, a comunicat cu El chiar și când fugea de Saul. 8 Prezența lui Dumnezeu s‑a făcut simțită lui Ilie în peșteră. În Noul Testament, Iisus a petrecut timp singur cu Dumnezeu. 9 Iisus chiar ne sfătuiește să ne rugăm lui Dumnezeu când suntem singuri: „Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie‑ți ușa și roagă‑te Tatălui tău care este în ascuns”. 10

Dacă suntem singuri cu Dumnezeu nu ne mai este distrasă atenția și putem să ne concentrăm asupra Lui și să auzim Cuvântul Său. Dacă rămânem în El, atunci ne bucurăm de intimitatea la care ne cheamă și ajungem să‑L cunoaștem cu adevărat.

  1. Vezi Psalmul 139:13.
  2. Vezi Luca 12:7.
  3. Vezi Matei 10:31.
  4. Vezi Isaia 1:18; Apocalipsa 22:17; Cântarea Cântărilor 4:8.
  5. Vezi Psalmul 63:1.
  6. Vezi Luca 10:39.
  7. Vezi Matei 5:6.
  8. Vezi Psalmul 57.
  9. Vezi Matei 14:13; Marcu 1:35; Marcu 6:45-46; Marcu 14:32-34; Luca 4:42; Luca 5:16; Luca 6:12; Luca 9:18; Ioan 6:15.
  10. Matei 6:6